Ředitel Českého muzea hudby

Dott. Emanuele Gadaleta 
E-mail: emanuele.gadaleta@nm.cz 
Tel.: 224 497 731

Sekretariát ředitelství Českého muzea hudby

Pavla Beličková, DiS.
E-mail: pavla.belickova@nm.cz
Tel.: 224 497 730

Hudebněhistorické oddělení 

E-mail: museum_musicale@nm.cz

Vedoucí: PhDr. Markéta Kabelková 
E-mail: marketa.kabelkova@nm.cz
Tel.: 224 497 739

Památník Josefa Suka

č. p. 3, 257 48 Křečovice u Sedlčan
Tel.: 317 741 308

Oddělení hudebních nástrojů a správy Státní sbírky hudebních nástojů 

Vedoucí: Mgr. Tereza Žůrková, Ph.D.
E-mail: tereza.zurkova@nm.cz
Tel.: 224 497 713

Muzeum Bedřicha Smetany 

Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1

Tel. a fax: 222 220 082
E-mail: b.smetana.muzeum@nm.cz

Vedoucí: Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D.
E-mail: sandra.bergmannova@nm.cz 
Tel.: 222 221 515, 221 082 328

Památník Bedřicha Smetany

294 45 Jabkenice
Tel.: 326 389 127

Muzeum Antonína Dvořáka 

Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2

Tel. a fax: 224 923 363
E-mail: a.dvorak.museum@nm.cz

Pověřena řízením: Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.
E-mail: veronika.vejvodova@nm.cz
Tel.: 224 923 363, 224 918 013

Oddělení – Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií 

Vedoucí: Bc. Petr Ferenc
E-mail: petr.ferenc@nm.cz
Tel.: 224 497 710

Oddělení správy, evidence a péče o sbírky 

Vedoucí: PhDr. Eva Paulová
E-mail: eva.paulova@nm.cz
Tel.: 224 497 783

Oddělení práce s veřejností a marketingu Českého muzea hudby 

E-mail: cmh@nm.cz

Vedoucí: Tereza Trojanová
E-mail: tereza.trojanova@nm.cz
Tel.: 224 497 738

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů