Ředitel Českého muzea hudby

Dott. Emanuele Gadaleta
E-mail: emanuele.gadaleta@nm.cz 
Tel.: 224 497 731

Sekretariát ředitelství Českého muzea hudby

Renata Klečková, Bc.
E-mail: renata.kleckova@nm.cz 
Tel.: 224 497 730

Hudebněhistorické oddělení

Vedoucí: PhDr. Markéta Kabelková 
E-mail: marketa.kabelkova@nm.cz
Tel.: 224 497 739

Památník Josefa Suka 

Adresa památníku: č. p. 3, 257 48 Křečovice u Sedlčan
Tel.: 317 741 308

Oddělení hudebních nástrojů a správy Státní sbírky hudebních nástojů

Vedoucí: Mgr. Tereza Žůrková, Ph.D.
E-mail: tereza.zurkova@nm.cz
Tel.: 224 497 713

Muzeum Bedřicha Smetany

Vedoucí: Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D.
E-mail: sandra.bergmannova@nm.cz 
Tel.: 222 221 515221 082 328

Adresa muzea: Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
E-mail: mbs@nm.cz
Tel. a fax: 222 220 082

Památník Bedřicha Smetany 

Adresa památníku: 294 45 Jabkenice
E-mail: jabkenice@nm.cz
Tel.: 326 389 127

Muzeum Antonína Dvořáka

Vedoucí: Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.
E-mail: veronika.vejvodova@nm.cz
Tel.: 224 497 580

Adresa muzea: Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
E-mail: mad@nm.cz
Tel.: 224 923 363 (pokladna)

Oddělení – Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií

Vedoucí: Bc. Petr Ferenc
E-mail: petr.ferenc@nm.cz
Tel.: 224 497 710

Oddělení správy, evidence a péče o sbírky

Vedoucí: PhDr. Eva Paulová
E-mail: eva.paulova@nm.cz
Tel.: 224 497 783

Oddělení práce s veřejností a marketingu Českého muzea hudby

Vedoucí: Mgr. Lucie Jirglová
E-mail: lucie.jirglova@nm.cz, cmh@nm.cz
Tel.: 224 497 738

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Vedoucí: Mgr. Tereza Žůrková, Ph.D.
E-mail: tereza.zurkova@nm.cz
Tel.: 224 497 713