Ředitel Knihovny Národního muzea

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
martin.sekera [@] nm.cz
Tel.: 224 497 343, 224 497 344

Sekretariát ředitelství Knihovny Národního muzea (KNM 0)

Dana Procházková 
dana.prochazkova@nm.cz
Tel.: 224 497 343

Oddělení základní knihovny (KNM 1)

Vedoucí: PhDr. Eva Lachmanová
eva.lachmanova@nm.cz
Tel.: 224 497 165

Oddělení rukopisů a starých tisků (KNM 2)

Vedoucí: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
richard.sipek@nm.cz
Tel.: 224 497 353 

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea (KNM 3)

Královská obora 56, 170 76 Praha 7
Vedoucí: Marcela Halabrínová
marcela.halabrinova@nm.cz, casopisy@nm.cz
Tel. 233 324 671

Oddělení zámeckých knihoven (KNM 4)

Vedoucí: Mgr. Radim Němeček
radim.nemecek@nm.cz
Tel.: 224 497 655

Oddělení knižní kultury (KNM 5)

Vedoucí: PhDr. Pavel Muchka
pavel.muchka@nm.cz
Tel.: 224 497 333

Oddělení služeb Knihovny Národního muzea (KNM 6)

Vedoucí: Mgr. Jana Konečná 
jana.konecna@nm.cz
Tel.: 224 497 334, 224 497 342

Oddělení mezinárodní výměny publikací (KNM 7)

Vedoucí: PhDr. Jarmila Kučerová 
jarmila.kucerova@nm.cz
Tel.: 224 497 394