Ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea

RNDr. Ing. Ivo Macek 
ivo.macek@nm.cz
Tel.: 224 497 957

Sekretariát ředitele Přírodovědeckého muzea 

Bc. Lada Nečasová
lada.necasova@nm.cz
Tel.: 224 497 956

Blanka Vagnerová
blanka.vagnerova@nm.cz
Tel.: 224 497 981

Ing. Petra Caltová 
petra.caltova@nm.cz
Tel.: 224 497 982

Mineralogicko-petrologické oddělení 

Vedoucí: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
jiri.sejkora@nm.cz
Tel. : 224 497 898

Paleontologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
jiri.kvacek@nm.cz
Tel.: 224 497 801, 224 497 818

Mykologické oddělení 

Vedoucí: Mgr. František Bouda
frantisek.bouda@nm.cz 
Tel.: 224 497 853

Botanické oddělení 

Pověřen řízením: RNDr. Ing. Ivo Macek

Entomologické oddělení 

Vedoucí: RNDr. Lukáš Sekerka, Ph.D.
lukas.sekerka@nm.cz
Tel.: 224 497 912

Zoologické oddělení 

Vedoucí: Mgr. Šanda Radek, Ph.D.
radek.sanda@nm.cz
tel: + 224 497 832

Antropologické oddělení 

Vedoucí: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 
petr.veleminsky@nm.cz
Tel.: 224 497 875

Kroužkovací stanice 

Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha-Hostivař
Vedoucí: Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 
krouzkovacistanice@nm.cz
Tel.: 271 961 256