Pověřen řízením Přírodovědeckého muzea

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
E-mail: petr.veleminsky@nm.cz
Tel.: ---

Sekretariát ředitele Přírodovědeckého muzea

Ing. Petra Caltová
E-mail: petra.caltova@nm.cz
Tel.: ---

Mineralogicko-petrologické oddělení

Vedoucí: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
E-mail: jiri.sejkora@nm.cz
Tel. : ---

Paleontologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz
Tel.: --- , ---

Mykologické oddělení

Vedoucí: Mgr. František Bouda
E-mail: frantisek.bouda@nm.cz
Tel.: ---

Botanické oddělení

Vedoucí: Mgr. Alžběta Böhmová
E-mail: alzbeta.bohmova@nm.cz

Entomologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Lukáš Sekerka, Ph.D.
E-mail: lukas.sekerka@nm.cz
Tel.: ---

Zoologické oddělení

Vedoucí: Mgr. Šanda Radek, Ph.D.
E-mail: radek.sanda@nm.cz
Tel.: ---

Antropologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
E-mail: petr.veleminsky@nm.cz
Tel.: ---

Kroužkovací stanice

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.
E-mail: krouzkovacistanice@nm.cz
Tel.: ---
Adresa: Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha-Hostivař