Ředitel Přírodovědeckého muzea

RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
E-mail: jiri.frank@nm.cz

Sekretariát ředitele Přírodovědeckého muzea

Martina Rathouská
E-mail: martina.rathouska@nm.cz
Tel.: 224 497 956

Mgr. Monika Štambergová
E-mail: monika.stambergova@nm.cz
Tel.: 224 497 956

Ing. Petra Caltová 
E-mail: petra.caltova@nm.cz
Tel.: 224 497 982

Mineralogicko-petrologické oddělení

Vedoucí: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
E-mail: jiri.sejkora@nm.cz
Tel. : 224 497 898

Paleontologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz
Tel.: 224 497 801, 224 497 818

Mykologické oddělení

Vedoucí: Mgr. František Bouda
E-mail: frantisek.bouda@nm.cz 
Tel.: 224 497 853

Botanické oddělení

Pověřena řízením: Mgr. Radka Rosenbaumová
E-mail: radka.rosenbaumova@nm.cz
Tel.: 224 497 889

Entomologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Lukáš Sekerka, Ph.D.
E-mail: lukas.sekerka@nm.cz
Tel.: 224 497 912

Zoologické oddělení

Vedoucí: Mgr. Šanda Radek, Ph.D.
E-mail: radek.sanda@nm.cz
Tel.: 224 497 832

Antropologické oddělení

Vedoucí: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 
E-mail: petr.veleminsky@nm.cz
Tel.: 224 497 875

Kroužkovací stanice

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 
E-mail: krouzkovacistanice@nm.cz
Tel.: 271 961 256
Adresa: Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha-Hostivař