Předseda

 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM

Tajemník

 • Mgr. Petr Brůha, vedoucí centrálního oddělení péče o sbírky NM

Externí členové

 • RNDr. Vladimír Šrein, CSc., Česká geologická služba
 • PhDr. Petr Janeček, Ph.D., Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR
 • PhDr. Zdeňka Klimtová, kurátorka oddělení mimoevropského umění Národní galerie v Praze
 • doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR
 • Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví

Interní členové

 • RNDr. Pavel Chvojka, entomologické oddělení PM
 • Michaela Voldřichová, oddělení správy, evidence a péče o sbírky HM
 • PhDr. Petr Mašek, oddělení zámeckých knihoven KNM
 • Mgr. Ludmila Škrabáková, kurátorka jihoamerické sbírky NpM
 • PhDr. Eva Paulová, hlavní kurátorka ČMH
 • RNDr. Miloš Anděra, CSc., ŘNM