Předseda

 • Mgr. Petr Brůha

Tajemník

 • Mgr. Václav Rutar

Externí členové

 • Mgr. Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci
 • PhDr. Petr Janeček, Ph.D., Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Ing. Zdeněk Vacek, ředitel Památníku Karla Čapka
 • PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D., Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
 • doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR
 • Mgr. Zdeněk Freisleben, Památník národního písemnictví

Interní členové

 • RNDr. Pavel Chvojka, entomologické oddělení, Přírodovědecké muzeum
 • Michaela Voldřichová, oddělení správy, evidence a péče o sbírky, Historické muzeum
 • PhDr. Petr Mašek, oddělení zámeckých knihoven, Knihovna Národního muzea
 • Mgr. Adriana Stříbrná, kurátorka asijské sbírky, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
 • PhDr. Eva Paulová, hlavní kurátorka, České muzeum hudby
 • Ing. Marika Bártová, ekonomická náměstkyně