Předseda

 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea

Členové externí

 • plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha
 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
 • Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Kulturní zařízení města Boskovice
 • doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D., Rektorát UK
 • Mgr. Jiří Střecha, Poštovní muzeum

Členové interní

 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny Národního muzea
 • PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Historického muzea Národního muzea
 • dott. Emanuele Gadaleta, ředitel Českého muzea hudby
 • PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
 • Ing. Marika Bártová, ekonomická náměstkyně

Členové s hlasem poradním

Tajemník Rady pro výstavní činnost

 • Mgr. Anna Martinková, SVN

Pravidelně se účastní s hlasem poradním

 • Mgr. Silvie Vančurová, vedoucí Centrálního oddělení péče o sbírky SVN
 • Mgr. Jana Fottová, vedoucí Výstavního oddělení SVN
 • Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí Edičního oddělení SVN
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník SVN
 • Mgr. Petr Brůha, vedoucí Oddělení hlavního manažera expozic SVN
 • Mgr. Kristina Kvapilová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů KGŘ
 • Mgr. Michaela Smidová, vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví KGŘ
 • Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek OPN
 • Ing. Eva Ruferová, vedoucí Oddělení marketingu KGŘ
 • Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D., vedoucí Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit SVN
 • Ing. Kateřina Kočí, vedoucí Oddělení údržby stálých expozic SVN