Předseda

 • Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea

Členové externí

 • plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha 
 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Kulturní zařízení města Boskovice 
 • doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., Moravské zemské muzeum 
 • Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D., Rektorát Univerzity Karlovy
 • Mgr. Jiří Střecha, Poštovní muzeum 

Členové interní

 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny Národního muzea
 • PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Historického muzea Národního muzea
 • dott. Emanuele Gadaleta, ředitel Národního muzea – Českého muzea hudby
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D., ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea
 • Mgr. et Mgr. Zdeněk Šámal, ředitel Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur
 • Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • Ing. Marika Bártová, ekonomická náměstkyně, Národní muzeum

Členové s hlasem poradním

Tajemník Rady pro výstavní činnost

 • Mgr. Anna Martinková, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum

Pravidelně se účastní s hlasem poradním

 • Mgr. Václav Rutar, vedoucí Centrálního oddělení péče o sbírky, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • Mgr. Jana Fottová, vedoucí Výstavního oddělení, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • MgA. Helena Černohorská, vedoucí Edičního oddělení, Knihovna Národního muzea
 • Mgr. Nina Milotová, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, Ředitelství Národního muzea
 • Zuzana Krouchalová, vedoucí Oddělení hlavního manažera expozic, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • Mgr. Kristina Kvapilová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů, Odbor Kancelář generálního ředitele, Národní muzeum
 • Ing. Mgr. Petra Štůlová, Ph.D., vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví, Odbor Kancelář generálního ředitele, Národní muzeum
 • Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek, Národní muzeum
 • Ing. Eva Ruferová, vedoucí Oddělení marketingu, Odbor Kancelář generálního ředitele, Národní muzeum
 • Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D., vedoucí Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • Ing. Kateřina Kočí, vedoucí Oddělení údržby stálých expozic, Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • Ing. Bc. Aleška Doušová, vedoucí Oddělení péče o návštěvníka, Odbor Kancelář generálního ředitele, Národní muzeum