Předseda

 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM

Členové externí

 • Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum
 • PhDr. Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy
 • plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha
 • Mgr. Jiří Střecha, Poštovní muzeum
 • PhDr. Jan Randák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D., Filozofická fakulta UK

Členové interní

 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea
 • RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea
 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny NM
 • dott. Emanuele Gadaleta, ředitel Českého muzea hudby
 • PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost
 • Ing. Marika Bártová, ekonomická náměstkyně

Členové s hlasem poradním:

Tajemník Rady pro výstavní činnost:

 • Zuzana Krouchalová, Oddělení hlavního manažera expozic, SVN

Pravidelně se účastní s hlasem poradním:

 • Mgr. Silvie Vančurová, vedoucí Centrálního oddělení péče o sbírky SVN
 • Mgr. Martin Musil, vedoucí Výstavního oddělení SVN
 • Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí Edičního oddělení SVN
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník NM
 • Mgr. Petr Brůha, vedoucí Oddělení hlavního manažera expozic SVN
 • Mgr. Lenka Boučková, vedoucí Oddělení vnějších vztahů ŘNM
 • PhDr. Ing. Petra Štůlová, PhD., vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví ŘNM
 • Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek OPN
 • Ing. Eva Ruferová, vedoucí Oddělení marketingu ŘNM
 • Mgr. František Tymr, vedoucí Oddělení vzdělávání ŘNM