Předseda

 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea

Členové externí

 • Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum
 • PhDr. Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy
 • plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha
 • Mgr. Jiří Střecha, Poštovní muzeum
 • PhDr. Jan Randák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D., Filozofická fakulta UK

Členové interní

 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny Národního muzea, pověřen řízením Historického muzea
 • RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea
 • dott. Emanuele Gadaleta, ředitel Českého muzea hudby
 • PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost
 • Ing. Marika Bártová, ekonomická náměstkyně

Členové s hlasem poradním

Tajemník Rady pro výstavní činnost

 • Mgr. Bc. Ivo Graca, SVN

Pravidelně se účastní s hlasem poradním

 • Mgr. Silvie Vančurová, vedoucí Centrálního oddělení péče o sbírky SVN
 • Mgr. Martin Musil, vedoucí Výstavního oddělení SVN
 • Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí Edičního oddělení SVN
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník SVN
 • Mgr. Petr Brůha, vedoucí Oddělení hlavního manažera expozic SVN
 • MgA. Šárka Bukvajová, pověřena řízením Oddělení vnějších vztahů KGŘ
 • Mgr. Michaela Smidová, vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví KGŘ
 • Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek OPN
 • Ing. Eva Ruferová, vedoucí Oddělení marketingu KGŘ
 • Bc. Veronika Pleskotová, vedoucí Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit SVN
 • Ing. Kateřina Kočí, vedoucí Oddělení údržby stálých expozic SVN