Humanitní sekce

I. Externí členové

 • PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR
 • PhDr. Ondřej Černý, Česká centra
 • doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D., Ústav etnologie FF UK
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., Historické muzeum, Moravské zemské muzeum
 • PhDr. Miroslava Kopicová, Národní vzdělávací fond
 • doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D., Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Marc Niubo, Ph.D., Ústav hudební vědy FF UK
 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
 • prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., Ústav českých dějin FF UK
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

II. Interní členové

 • PhDr. Eva Dittertová, Náprstkovo muzeum
 • Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D., Knihovna Národního muzea
 • PhDr. Marika Tisucká, Ph.D., Historické muzeum
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D., Historické muzeum
 • Mgr. Tereza Žůrková, Ph.D., České muzeum hudby

Přírodovědná sekce

I. Externí členové

 • Mgr. Peter Adamík, Ph.D., Vlastivědné muzeum v Olomouci
 • RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Přírodovědné muzeum, Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Kulturní zařízení města Boskovice
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., 3. lékařská fakulta UK
 • Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D., Odbor monitoringu biodiverzity, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Taxonomické oddělení Botanického ústavu AV ČR

II. Interní členové

 • RNDr. Jan Hušek, Ph.D., Přírodovědecké muzeum
 • RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., Přírodovědecké muzeum

RNDr. Jiří Frank, Ph.D.

Vědecký tajemník
E-mail: jiri.frank@nm.cz
Telefon: ---

Ke stažení