Humanitní sekce

I. Externí Členové

 • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav FF UK
 • doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D., Katedra divadelní vědy FF UK
 • Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D., Ministerstvo zahraničních věcí
 • PhDr. Petr Janeček, Ph.D., Ústav etnologie FF UK
 • PhDr. Miroslava Kopicová, Národní vzdělávací fond
 • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., Ústav světových dějin FF UK
 • Mgr. Marc Niubo, Ph.D., Ústav hudební vědy FF UK
 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. 
 • doc. PhDr. Petr Voit, CSc., Královská kanonie premonstrátů na Strahově
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

II. Interní členové

 • Mgr. et Bc. Helena Heroldová, Ph.D., Náprstkovo muzeum
 • PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D., České muzeum hudby
 • Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D., Knihovna Národního muzea
 • prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., SVN, Národní muzeum
 • Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D., Historické muzeum

Přírodovědná sekce

I. Externí členové

 • Mgr. Peter Adamík, Ph.D., Vlastivědné muzeum v Olomouci
 • prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK
 • doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity
 • prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká geologická služba
 • Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D., Odbor monitoringu biodiverzity, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Taxonomické oddělení Botanického ústavu AV ČR

II. Interní členové

 • RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., Přírodovědecké muzeum 
 • Mgr. Martin Fikáček, Ph.D., Přírodovědecké muzeum 
 • RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., Přírodovědecké muzeum 

RNDr. Jiří Frank, Ph.D.

Vědecký tajemník
E-mail: jiri.frank@nm.cz
Telefon: 224 497 223

Ke stažení