Program:

Smíšený pěvecký sbor  GAUDIUM  PRAHA 
25. 2. 2019, 19.00 h

Smíšený pěvecký sbor  GAUDIUM  PRAHA byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými, kteří ho po celou dobu jeho trvání také umělecky i organizačně vedou. Počet členů se nyní pohybuje kolem 50 osob.  
Smíšený pěvecký sbor pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů pěveckých sborů, často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí a v Praze pořádá koncerty se zahraničními pěveckými sbory.
Natočil také již několik CD. 

Na programu jsou skladby mimo jiné B. Smetany, A. Dvořáka, G.H. Verdiho a dalších.

Vstupné dobrovolné
Výtěžek koncertu bude věnován Společnosti pro ranou péči, která poskytuje pomoc rodinám, kde se narodilo dítě s postižením.


Koncert žáků a učitelů ZUŠ Prosek - Praha 9
13. 3. 2019, 18.00 h

Vstup volný


Daniel Matejča – housle, Maxim Biriucov – klavír, spoluúčinkuje orchestr ZUŠ Jabloňová, Liberec
18. 3. 2019, 19.00 h

Koncert mladého houslisty z Liberce, vítěze mnoha domácích a mezinárodních soutěží
Na programu jsou díla G. F. Telemanna, F. Kreislera, E. Ysaye, C. Saint-Saënse, J. Sibelia a A. Piazzoly.

Vstupné dobrovolné


Koncert k poctě Karla Doležala
19. 3. 2019, 19.00 h

Karel Doležal († 2018) vyučoval hru na violu na Pedgogické fakultě UK a na Pražské konzervatoři. Jeho absolventi mu tímto koncertem chtějí vzdát poctu i vyjádřit své poděkování. Na programu Telemann, Stamitz, Hindemith.

Vstupné dobrovolné


Jarní koncert Základní umělecké školy Jana Hanuše Praha 6
20. 3. 2019, 18.30 h

Vstupné dobrovolné


Naperville Central High School (Illinois) - orchestr a jazzband
25. 3. 2019, 19.00 h 

Dirigují: D.J Alstadt, Brandon Estes, Constance Reynolds

Vstup volný


Jarní koncert dechového oddělení ZUŠ Klapkova
26. 3. 2019, 18.30 h

Vstupné dobrovolné


The St. Charles Tour Orchestra
27. 3. 2019, 18.00 h

St. Charles (Illinois) je západním předměstím Chicaga, ležícím cca 40 mil od města, na jehož střední škole St. Charles East & North High School studuje více než 4 tisíce studentů. Na pražském koncertě se představí vybraní studenti nejvyšších ročníků pod vedením dirigentů Daniela Bedera a Kristy Marie Halvorson a předvedou vybraná díla od Dvořáka (Finále ze Symfonie č. 8 v G dur), Holsta, Haydna, Stamitze, Brahmse a dalších skladatelů.

Dobrovolné vstupné na místě cca 30 min. před koncertem, příp. přes www.koncertniklub.cz


Spring Valley Academy 
30. 3. 2019, 18.30 h

Středoškolský sbor The Spring Valley Academy High School
The Spring Valley Academy High School Choir je hlavním sborem ze všech, které hudební obor žákům této střední školy nabízí. Sbor se pravidelně prezentuje na svých tour na lokální, národní ale i mezinárodní úrovni. Sbor také zpívá na všech hlavních událostech školy a k tomu má až tři samostatné koncerty ročně. Pravidelně také doprovází nedělní mše ve svém okolí. Sbor se skládá ze studentů z různých koutů světa a tak i jejich repertoár je velice rozmanitý.

Koncert pořádá The Prague Concert Co.

Vstupné dobrovolné


Koncert univerzitních sborů
2. 4. 2019, 19.00 h

Smíšené sbory z univerzity Aberdeen (Skotsko) a 
Pedagogické fakulty UK (Praha)

Vstupné dobrovolné


Jan Jakub Ryba: Stabat Mater
3. 4. 2019, 19.30 h

Pohled na kompoziční umění J. J. Ryby je stále velice zkreslený. O tom, že byl J.J.Ryba skladatelem, který se novátorsky pouštěl do skladeb, které obsahují romantický přístup a charakter, se takřka neví. Např. jeho nedávno muzikologicky zpracované duchovní dílo Stabat Mater lze považovat za jedno jeho nejhlubších děl, které nám zanechal.

účinkují:

orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum

Michaela Šrůmová - soprán, Sylva Čmugrová - alt, Jaroslav Březina - tenor, Roman Hoza - bas

dirigent Marek Štryncl

Vstupné: 300/150 Kč, před koncertem na místě, předprodej na www.musicaflorea.czwww.goout.net


Johns Creek High School Orchestra
4. 4. 2019, 18.00 h

Johns Creek High School Orchestra je považován za jeden z nejlepších mládežnických orchestrů v USA. Během svého desetiletého působení již účinkoval v mnoha prestižních koncertních sálech po celém světě. Na pražském koncertě se představí s programem zahrnujícím díla od Čajkovského, Mozarta, Bacha a dalších skladatelů, následovaným tradičními americkými spirituály a folklórními písněmi.

 dobrovolné vstupné na místě cca 30 min. před koncertem, příp. přes  www.koncertniklub.cz


Flétnový večer žáků Veroniky Pudlákové (ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6)
11. 4. 2019, 18.30 h

Vstupné dobrovolné


Mission San José High School Orchestra & Band
 24. 4. 2019, 19.00 h

Benefiční koncert, vstupné dobrovolné


Bakalářský koncert Terezy Venclové
26. 4. 2019, 18.30 h

Koncert k uzavření bakalářského studia na PedF UK.
Účinkují Kopretinky - přípravné oddělení DPS Osmikvítek a JakobySbor.
Zazní skladby O. Gjeila, T. Tallise, G. Younga, M. Raichla, úpravy lidových písní a další.

Vstupné dobrovolné


Velikonoční koncert
27. 4. 2019, 18.00 h

Přední čeští interpreti - houslistka Silvie Hessová, violistka Kristina Fialová a violoncellista Petr Nouzovský zahrají díla J. S. Bacha, J. Haydna, A. Vivaldiho či J. Halvorsena. V krásných prostorách Českého muzea hudby interpreti představí tyto skladby v různých nástrojových kombinacích.

Vstupné: 200 Kč, děti do 15 let 100 Kč, rezervace vstupenek na hana.polednova@email.cz


Koncert studentů Akademie umění a kultury pro seniory HMP
 29. 4. 2019, 19:00 hod.

Vstupné dobrovolné


Program je průběžně doplňován.

Pozvánka na výstavy v Historické budově