Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území?
 
Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.
 
Exkurze jsou součástí City Nature Challenge 2019: Praha
 
Termíny exkurzí:
 • 13. 7. 2019 – Za lišejníky (přírodní rezervace Divoká Šárka)
  Víte, co je lišejník a proč může růst téměř kdekoliv? Odpovědi na tyto otázky a další zajímavosti se dozvíte na komentované exkurzi v Divoké Šárce. Celé dopoledne bude věnováno nejrůznějším druhům lišejníků. Možná vás až překvapí, jak rozmanitý je jejich svět.
  Na procházce, kterou povede vedoucí Mykologického oddělení Národního muzea František Bouda, potkáme pod Kozákovou skálou epifytické, na dřevinách rostoucí, lišejníky. A později se přesuneme na pestrá lišejníková společenstva rostoucí na buližníkových skalách. Nenechte si ujít příležitost zjistit více o těchto zajímavých mnohdy opomenutých organizmech.

  Sraz účastníků v 9.00 hod. u restaurace Mcdonald’s, Divoká Šárka.
  S sebou doporučujeme vhodné vybavení do přírody a dostatek pití.


   
 • srpen – Noční svícení – entomologická exkurze
  přírodní rezervace Prokopské údolí


Program exkurze je zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na exkurzi předem přihlásit (pm@nm.cz)

Tel. číslo pro případné dotazy: 224 497 982

Program bude průběžně doplňován.

Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let.
Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.

Již proběhlo:
 • 8. 5. 2019 – Za botanickým tajemstvím Nákladového nádraží Žižkov
 • 18. 5. 2019 – Rostlinnou říší (přírodní rezervace Prokopské údolí)
 • 25. 5. 2019 – Ze života hmyzu (přírodní rezervace Prokopské údolí)
 

FOTOGRAFIE