Webový portál Vademecum, na kterém Národní muzeum prezentuje archivní fondy a sbírky, zpřístupňuje 216 118 záznamů a 89 102 digitálních objektů. V roce 2021 jej využilo 1 900 uživatelů, kteří vykonali 3 254 návštěv (celkový počet zobrazení stránek byl 73 379).

Archiv Národního muzea

Získal darem nové osobní fondy Eduard Šimek a Antonín Kaňkovský, Sbírku pohlednic Jaromíra Jakla a dodatky k fondům H. Benešová, A. Svoboda, Zátkovi, J. Zelenka a Ústředí lidové umělecké výroby; probíhaly pravidelné skartace úředních spisů Národního muzea. V rámci projektu DKRVO dokončila PhDr. Milena Běličová katalog Sbírky pergamenů A z let 1142–1526 (726 sign.) a aktualizovala inventář Ivy Gošové Josef Macháček – Heraldická sbírka (503 inv. č.). Dvacet devět starších inventářů (4 164 inv. č.) bylo přepsáno nebo zkopírováno do databáze Bach a elektronicky zpřístupněno. Byly konzervovány exponáty do nových expozic Národního muzea a vyhotovena 3 faksimile (Adéla Skoupá, DiS.). V rámci DKRVO Barbora Panušková digitalizovala část diapozitivů a fotografií z několika fondů (1 831 ks). Z prostředků projektu NAKI, VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury, digitalizovala Libuše Bechná část dokumentů z Obrazového archivu etnografie (7 114 ks). Praktikantka Eliška Payerová digitalizovala fotografie z fondu Menclovi (490 ks). Pokračovala také konzervace a digitalizace negativů v rámci projektu IROP (5 718 ks) z Archivu etnografie a fondu Tetřev.


Dřevorubec na Šumavě, fotografie, 1926 – ukázka
digitalizace z fondu Obrazový archiv etnografie


Rodinná fotografie, matka s dětmi v kroji, Německý Brod,
1926 – ukázka digitalizace z fondu Obrazový archiv etnografie


Chalupa od Semil s názvy stavebních prvků, kresba tužkou, autor
Jindřich Bubeníček, 1935 – ukázka digitalizace z fondu Obrazový archiv etnografie.


Stavení s pavláčkou ve Velké Lhotě (část obce Vrchotovy Janovice,
okr. Benešov), kresba-akvarel, autor Jindřich Bubeníček, 1912
– ukázka digitalizace z fondu Obrazový archiv etnografie


Sroubená chalupa se členitou lomenicí, Kruh, okr. Semily,
fotografie – ukázka digitalizace z fondu Obrazový archiv etnografie


Plán domu v Hrčavě, čp. 1, kresba tuší z fondu
Drahomíra Stránská – ukázka digitalizace

Československé dokumentační středisko

V roce 2021 nezískalo žádné nové přírůstky. Mgr. Jitka Hanáková ve spolupráci s PhDr. Klárou Woitschovou, Ph.D., a Klárou Rothovou zpracovala fond Jazzová sekce 1971–1988 (101 inv. č.). Mgr. Jitka Hanáková zrevidovala další část fondu RFE – Politické bloky (pořad Události a názory), 1983–1994 (3 690 ev. jednotek). Ve spolupráci s ÚSTR pokračovala digitalizace Politických bloků RFE, za rok 2021 bylo zdigitalizováno 84 696 ks dokumentů. Do nových expozic Národního muzea byla vyhotovena 2 faksimile.

Archiv Muzea dělnického hnutí

V roce 2021 nezískal žádné přírůstky. V rámci projektu NAKI II DG18P02OVV045 – Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti – byl zpřístupněn dílčí inventář části dokumentační sbírky Klement Gottwald – kult osobnosti, který zpracovali Mgr. Markéta Kabůrková, Th.D., a Mgr. František A. Podhajský, Ph.D.

Archiv tělesné výchovy a sportu

Získal darem nový osobní fond Pavel Zelenka, trenér juniorské a ženské lyžařské reprezentace. Pavel Zelenka také obohatil archivní sbírku plakátů o několik desítek kusů s tématem lyžařských mistrovství. Mgr. Lucie Swierczeková, Ph.D., zpracovala osobní fondy František Menšík (1 karton) a Josef Urban (1 karton), nově zpracovala sbírku Bruslení (3 kartony). V rámci muzejních eSbírek bylo veřejnosti zpřístupněno 1 080 fotografií, archiválií a předmětů ze sportovních sbírek.


Pavel Zelenka, akreditace na mistrovství světa v alpském
lyžování, 1977 – ukázka z nově získaného fondu


Pavel Zelenka, diplom z lyžařského mistrovství světa ve švýcarské
Crans Montaně, 1987 – ukázka z nově získaného fondu

Archiv Náprstkova muzea

V roce 2021 nezískal žádné nové přírůstky. Pokračovalo zpracovávání fondu V. Náprstka. Digitalizace pokračovala fondem Dokumentace výstav (celkem 47 kartonů). Dále probíhala badatelská činnost a rešerše v souvislosti s přípravou nových expozic Náprstkova muzea. V průběhu roku byly zdigitalizovány archivní pomůcky (archiv má pouze provizorní soupisy). Z archivu rovněž byly vytříděny trojrozměrné předměty, které jsou připraveny k převodu do podsbírky Náprstkova muzea Náprstkův inventář.


Pozvánka na zahájení výstavy Hudba bojujícího Vietnamu a Koreje,
která se konala v roce 1973 v Náprstkově muzeu – ukázka
z digitalizace fondu Dokumentace výstav, inv. č. 13/34

TABULKA EVIDENCE ARCHIVÁLIÍ