Činnost Centrálního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Národní muzea, akvizice

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2021 projednal 6 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši 1 298 272 Kč. Obsahově byl schválen nákup všech 6 navržených akvizic, nákup 1 položky nebyl dosud realizován.

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO II/C bylo pro České muzeum hudby zakoupeno klaviorganum, Anton Ulrich in Prag ve výši 284 872 Kč.

Nejvíce návrhů na akvizice bylo v roce 2021 financováno z rozpočtu Národního muzea, kdy tyto prostředky na akvizice čerpalo Přírodovědecké a Historické muzeum.

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2021 byla z programu Ministerstva kultury ISO II/D zakoupena teplotní a klimatická komora pro Historické muzeum.

Dále byly z dotačního projektu ISO II/D poskytnuty finanční prostředky na restaurování 4. etapy souboru divadelních kostýmů ze zámku Kačina pro Historické muzeum, portrétu Anny Náprstkové, olej na plátně ze 40. let 19. století pro Náprstkovo muzeum, reliéfně zdobené knihovny pro Annu Mackovou pro Knihovnu Národního muzea a na restaurování kompletního provozovacího materiálu (partitura, hlasy ad.) Koncertu f moll, op. 6 pro klavír a orchestr Karla Kovařovice pro České muzeum hudby.

Inventarizace

V roce 2021 probíhala inventarizace sbírky Národního muzea ve dvou paralelních cyklech – v původním I. cyklu, který začal v roce 2003, a v II. cyklu probíhajícím od roku 2015, v jehož rámci jsou inventarizovány podsbírky menšího rozsahu a jejichž inventarizace byla v I. cyklu již dokončena. V roce 2021 byla provedena inventarizace 147 837 předmětů v I. inventarizačním cyklu (4,24 % sbírky Národního muzea) a 12 479 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,36 % sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 160 316 sbírkových předmětů, tj. 4,60 % celé sbírky Národního muzea.

Generální revize

Generální revize byly v roce 2020 a 2021 pozastaveny z důvodu probíhající pandemie koronaviru a budování nových stálých expozic. Revize budou obnoveny v roce 2022 a nadále budou probíhat ve fondech oddělení starších českých dějin a v podsbírce 3-mineralogická.

Podsbírky Národního muzea – vyčíslení

  • Tabulka STAV PODSBÍREK T1.pdf
  • Tabulka PŘÍRŮSTKY T2.pdf
  • Tabulka PÉČE O SBÍRKY T3.pdf
  • Tabulka SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK T4.pdf
  • Tabulka DOKUMENTACE T5.pdf
  • Tabulka BADATELSKÝ SERVIS T6.pdf