Sýrie

V roce 2021 se podařilo naplnit doručení v pořadí třetí dodávky materiální pomoci, která do Sýrie dorazila na konci července 2021. Jednalo se především o obalový materiál a přístrojové vybavení pro restaurátorská pracoviště a archeologický výzkum v celkové hodnotě 1 840 960,07 Kč bez DPH (část pomoci byla nakoupena již v roce 2020).

Další oblast humanitární pomoci, tj. zrestaurování syrských předmětů kulturní hodnoty a stáž syrských pracovníků na restaurátorských pracovištích Národního muzea, bude realizována v roce 2022, v současné době probíhá jednání se syrskými kolegy o konečném znění smlouvy o spolupráci a praktických otázkách převozu předmětů.