Vydavatelská činnost

V roce 2021 vydalo Národní muzeum celkem 22 neperiodických publikací.  Z nich 15 bylo výstupem z vědecko-výzkumné činnosti, 2 knížky byly určeny dětem. Ostatní vznikly coby katalogy či průvodce výstavami, expozicemi a objekty Národního muzea. Neobvyklým přírůstkem v publikační činnosti Národního muzea se stal knižní rozhovor s titulem Střed Evropy mezi ideou a realitou. 

V oblasti publikační činnosti vstoupilo Národní muzeum do několika nakladatelských spoluprací (Svět křídel, Novela bohemica, Lika klub, Matice česká).  

Deset z letošních titulů a jeden starší začalo Národní muzeum rovněž distribuovat jako e-knihy.

Národní muzeum dále pokračovalo ve vydávání 11 časopisů. 

Periodické publikace

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 1, 2 

Acta Musei Nationalis Pragae - Historia 1-2, 3-4 

Acta Musei Nationalis Pragae - Historia Litterarum 1-2, 3-4 

Annals of the Náprstek Museum 1, 2 

Časopis Národního muzea. Řada historická  1-2, 3-4 

Fossil Imprint 1-2, 3-4 

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 1-2 

Lynx. Mammaliologický časopis. Nová série / A Journal of Mammalogy.  New Series 

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 1-2 

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1, 2 

Numismatické listy 1-2, 3-4 

Neperiodické publikace 

Knižní výstupy z vědecko-výzkumné činnosti

Katalogy k výstavám

Drobné publikace k výstavám

  • Dějiny 20. století. Dětský průvodce 
  • Hranice jsou jen slovo 
  • Muzeum od sklepa po půdu – Pátráme po muzeu 
  • Volejbalové století

Knižní rozhovor  

Mezinárodní výměna publikací

Publikace Národního muzea slouží také k výměně za odborné muzejní a akademické publikace zahraničních institucí. Základ výměny sice tvoří periodika, ale vzhledem ke stále bohatší knižní produkci Národního muzea roste ve výměně významně podíl monografií. Mezinárodní výměna publikací je nadále nezastupitelným akvizičním zdrojem vědecké a odborné literatury a zároveň představuje významný způsob distribuce odborné literatury vydávané Národním muzeem – šíří ji do celého světa.