Expozice

Cesty Antonína Dvořáka

Expozice dokumentuje skladatelovu životní pouť a věnuje se cestám, které absolvoval. Návštěvník se spolu se slavným skladatelem může vydat na cestu z rodné Nelahozevsi do Prahy, po Evropě, do Ameriky, aby se pak vrátil do Čech. To vše prostřednictvím moderního grafického zpracování, a především autentických osobních předmětů, mezi kterými nechybí Dvořákovy brýle, viola, klavír nebo nábytek z mistrovy pracovny, talár z promoce v Cambridge, pamětní věnce a jiné trofeje. Multimediální stěna, instalovaná v prvním patře letohrádku, nabízí mnoho Dvořákových skladeb ve známých i neznámých úpravách, stejně tak i řadu skladatelových fotografií, rukopisů a dalších osobních dokumentů.

Výstavy

Antonín Dvořák – Inspirace přírodou

30. 4. 2019 – 12. 9. 2021

Výstava prezentovala Dvořákovu oblibu přírody, Dvořáka jako nadšeného pěšího turistu, chovatele holubů, zahradníka a především jako skladatele, který se přírodou často inspiroval. Výstava představila originální předměty z Dvořákovy osobní pozůstalosti, jako například jeho vycházkové hole, klobouk, cestovní láhev (čutoru) nebo skladatelův vlastní exemplář odborné knihy o ptačím zpěvu ze sbírek Národního muzea. Díky laskavé zápůjčce pana Petra Dvořáka (pravnuka Antonína Dvořáka) byl na výstavě k vidění i Dvořákův slaměný klobouk a čepice, které nosil převážně během letních měsíců na svém letním sídle ve Vysoké.

Antonín Dvořák a sláva

14. 9. 2021 – 30. 9. 2022

Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, která skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí. Návštěvník si může prohlédnout originály některých významných diplomů, věnců nebo pohárů, které Dvořákovi udělovaly české i zahraniční organizace. Vernisáž výstavy se konala 13. 9. 2021.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky

V roce 2021 se v Muzeu Antonína Dvořáka vzhledem k pandemii komentované prohlídky nekonaly.

Přednášky

Vzpomínkový pořad Zázračné dítě Jarmil Burghauser k 100. výročí narození hudebního skladatele, sbormistra, hudebního teoretika, předního dvořákovského badatele a zapáleného skauta proběhl ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka. Na někdejšího spolupracovníka a přítele zavzpomínali muzikoložka Markéta Hallová, klavírista Radoslav Kvapil a bratr skaut Zdeněk Vild. O jeho vlivu na mladou generaci badatelů promluvil David R. Beveridge.

Akce

Pražské stopy Antonína Dvořáka

K výročí Antonína Dvořáka byla připravena QR hra Pražské stopy Antonína Dvořáka. Tato hra byla koncipována v době covidu jako procházka s interaktivními úkoly po okolí vily Amerika. Ohlasy na hru byly kladné. Po spuštění hry byla aplikace otevřena přes 200krát. Tento princip byl použit poprvé. Po dopracování IT technologií a větší propagaci se jeví jako velmi zajímavá platforma a rozšíření povědomí o muzeu.

70. Dvořákova Nelahozeves

Jubilejní 70. ročník Dvořákovy Nelahozevsi proběhl ve spolupráci s Lobkowiczkými sbírkami, obcí Nelahozeves a Společností Antonína Dvořáka v neděli 5. 9. 2021. Program zahrnoval slavnostní zahájení u sochy skladatele, koncert v rodném domě (Dvořákovo klavírní trio), bohoslužbu s koncertem v kostele sv. Ondřeje a koncert na nádvoří zámku Nelahozeves (Kvarteto Bohuslava Martinů). Celodenní program byl doplněn o dětské workshopy, komentované prohlídky a přednášky. V rámci akce byla také otevřena venkovní panelová výstava Národního muzea 70 let Dvořákovy Nelahozevsi. Do provozu byly uvedeny nové webové stránky oslav: www.dvorakovanelahozeves.cz.

Koncert ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka

Koncert byl uspořádán v den výročí 180. narozenin skladatele Antonína Dvořáka 8. 9. 2021 ve spolupráci s renomovaným Klavírním kvartetem Josefa Suka (Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Matěj Štěpánek – violoncello, Veronika Böhmová – klavír). Provedena byla dvě významná, přesto dosud málo známá komorní díla Antonína Dvořáka: Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65 (1883) a Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87 (1889).

Koncert americké pianistky Isabel Keleti

Sólový klavírní recitál Isabel Keleti byl další akcí ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Program koncertu obsahoval skladby domácích i zahraničních autorů.

Komorní koncert studentů Pražské konzervatoře

Mladí studenti Pražské konzervatoře a úspěšní účastníci řady mezinárodních soutěží zahráli díla skladatelů od doby baroka až po 20. století.

Workshop Dvořák a opera

Mezinárodní workshop Dvořák a opera zaměřený na operní tvorbu Antonína Dvořáka a pořádaný při příležitosti 180. výročí skladatelova narození se konal v hybridní formě v prostorách Českého muzea hudby 4. a 5. listopadu 2021 za účasti 30 prezenčních a 46 online účastníků. Z prezentujících byli 4 cizinci (USA a Velká Británie), z pasivních účastníků se akce účastnilo 20 zahraničních zájemců. Příspěvky se zaměřovaly nejen na operní tvorbu skladatele, ale také na její reflexi a hudební kontexty 19. století.

Mezinárodní virtuální konference Chamber Music 1850–1918. On the occasion of the birth anniversaries of Antonín Dvořák and César Franck

Konference byla pořádána ve spolupráci s Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini se sídlem v italské Lucce a Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française v Benátkách ve dnech 10.–12. prosince 2021. V rámci spolupráce byly za Národní muzeum předneseny dva referáty (první o sbírce Muzea Antonína Dvořáka a druhý na téma Dvořákových Cigánských melodií, op. 55). Akce se aktivně zúčastnilo 30 přednášejících z Itálie, Kanady, Francie, Řecka, České republiky, Chorvatska, Německa, USA, Velké Británie, Španělska, Portugalska, Japonska, Švýcarska a Austrálie.