Výstavy, expozice, akce v objektech Národního muzea

Výstavy Národního muzea mimo jeho objekty v ČR

70 let Dvořákovy Nelahozevsi  

Venkovní panelová výstava realizovaná ve spolupráci s obcí Nelahozeves připomněla 70. výročí festivalu Dvořákova Nelahozeves a zároveň 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Výstava o dvanácti panelech umístěná do parku u rodného domu skladatele byla slavnostně otevřena 5. září 2021 během konání festivalu. Pozornost byla také věnována Dvořákovu oratoriu Svatá Ludmila (v rámci 1100. výročí smrti této významné české světice).

Antonín Dvořák: Místa inspirace

Panelová výstava realizovaná ve spolupráci s městem Česká Kamenice v Turistickém informačním centru při příležitosti 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Výstava zahrnovala osm výstavních panelů, které tematizovaly místa pobytu skladatele (Nelahozeves, Zlonice, Praha, Vysoká, anglická a americká místa) s důrazem na Českou Kamenici, ve které Dvořák strávil školní rok 1856–1857. Reprodukovány byly dokumenty, notové rukopisy, fotografie a trojrozměrné předměty ze sbírek Národního muzea. Výstava byla zahájena 7. září a ukončena 31. října 2021.

Do muzea? Třeba hned!

Tento výstavní projekt vznikl počátkem roku 2021 jako přímá reakce na koronavirovou pandemii a následnou izolaci domovů seniorů v ČR. Pro tento účel byl navržen variabilní výstavní systém, který musel splnit několik kritérií – bezpečnost vůči obyvatelům s ohledem na specifická místa vystavení, ekonomicky výhodné řešení, dodržení ekologických standardů materiálu, nárok na estetiku a především snadnou manipulaci a rychlou montáž. Vybrané výstavy byly čtyři – Karel IV., král český a římský, Rusalka, Fenomén Masaryk a Sametová revoluce 1989. Tyto stávající výstavy byly následně upraveny do vhodné podoby po grafické stránce – barevnost, velikost písma, rozložení obrazů a textů tak, aby výstavní panely byly uživatelsky příjemné všem obyvatelům domova.

Od června 2021 do konce roku bylo realizováno přes 50 výstav v domovech seniorů po celé České republice. Tento projekt byl domovy seniorů velmi kladně hodnocen a vytrhl alespoň na chvíli pracovníky a obyvatele domovů z běžného dění kolem koronavirové pandemie.

 
Ilustrace Toy Box

Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka

29. 5. – 31. 8. 2021, zámek Maleč

Výstava byla připravena u příležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. Panelová část výstavy byla zároveň koncipována i jako putovní v rámci ČR. Na výstavě v zámku Maleč se představily mj. i originální předměty z fondů Knihovny Národního muzea, především fragment osobní knihovny Karla Havlíčka nebo Havlíčkův pracovní stůl z redakce Národních novin.

 

V nejhlubší úctě

1. 6. – 31. 7. 2021, zámek Kozel

Výstava V nejhlubší úctě vznikla v rámci výstupů z projektu NAKI – Virtuální rekonstrukce knižních celků. Návštěvníci zde měli možnost spatřit mimořádně hodnotné knihy, například s vlastnoruční dedikací básníků Rainera Marii Rilkeho, Christiana Morgensterna a spisovatelů Marka Twaina a Vladislava Vančury.

Slezské zámecké knihovny

23. 9. – 26. 12. 2021, zámek Hradec nad Moravicí

Výstava představila staré tisky vydané do roku 1800 a též mladší produkci tisků z 19. a první poloviny 20. století. Všechny zde prezentované exempláře pocházejí původně ze slezských zámeckých knihoven (knihy z dochovaných knihoven, ale například také tisky nalezené během provenienčního průzkumu v historickém fondu Slezského zemského muzea v Opavě). Výstava byla pořádaná v rámci projektu NAKI – Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách.