Expozice

Památník Františka Palackého (1798–1876) a Františka Ladislava Riegra (1818–1903) uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností a nezaměnitelně zachycuje atmosféru měšťanského bydlení 2. poloviny 19. století.

V tomto bytě žili a pracovali také další členové rodiny, např. Marie Riegrová Palacká, filantropka, nebo Marie Červinková Riegrová, spisovatelka. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel.

V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salón, jídelna a místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny: Vanda Marešová, Marek Djakoualno

Akce

Edukační programy pro školy:

  • F. Palacký a F. L. Rieger, život za časů národního obrození (určené ZŠ)
  • Komentované prohlídky pro SŠ a VŠ