Expozice

Kultury Austrálie a Oceánie

Stálá expozice byla otevřena v roce 1990 a prezentuje původní domorodé kultury Austrálie a Oceánie. Expozice v roce 2018 prošla repasí, byla doplněna o audiovizuální techniku a interaktivní prvky, stěny oživily velkoformátové fotografie a vitríny se dočkaly doplnění a výměny exponátů.

Vojta Náprstek – panelová expozice

Malá panelová expozice s poslechy a sbírkovými předměty, která návštěvníky seznamuje s životem a dílem V. Náprstka, historií muzea a knihovny.

Výstavy

Na březích Nilu

24. 7. 2019 – 10. 1. 2021

Výstava Na březích Nilu prostřednictvím více než 500 sbírkových předmětů z českých i zahraničních sbírek představila obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací.

Po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda

1. 10. 2020 – 30. 4. 2021

Fotografická výstava na nádvoří muzea prezentovala výběr retrospektivních fotografií z výpravy Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka. Ti se v roce 2018 vydali po trase asijské cesty cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.

Pokračujeme po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda

5. 10. 2021 – 31. 3. 2022

Aktualizovaná fotografická výstava na nádvoří muzea ukazuje nový výběr fotografií z výpravy Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy, ale také několik ještě nezveřejněných snímků z nové právě probíhající Expedice Z101.

Doma na Sibiři

6. 3. 2020 – 27. 2. 2022

Výstava představila Sibiř jako životní prostředí mnoha národů, které se dokázaly přizpůsobit náročným přírodním podmínkám. Byla rozdělena do několika částí a obsahovala velké množství interaktivních prvků pro děti i dospělé.

Tváře války

11. 5. 2021 – 31. 10. 2022

Výstava Tváře války vysvětluje, jak obyvatelé různých částí světa svou účast ve válečných aktivitách legitimizovali náboženskou ideologií a jak si prostřednictvím boje a krveprolévání ujasňovali svůj vztah k bohům i k ostatním lidem, jak vůdci a panovníci budovali svou pozici skrze archetyp válečníka. Rovněž upozorňuje na ekonomickou rovinu válečných tažení. Velký prostor výstava věnuje samotnému boji a jeho „nástrojům“: zbraním a brnění. Závěrečná část výstavy pak připomíná setrvalou touhu lidských společností po míru, po vyvázání se z koloběhu násilí, útoku a odvety.

Svět ve vitríně

Pokračování v programu pro širokou veřejnost, který představuje prostřednictvím malých výstav a přednášek zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu muzea.

  • 5/2021–6/2021 Neobyčejná žena Vlasta Kálalová di-Lotti
  • 7/2021–8/2021 Viděl jsem tam věci čínské a žaponské, až mi oči přecházely: Julius Zeyer, manželé Náprstkovi a vášeň pro Orient
  • 9/2021–10/2021 Joe Hloucha 140
  • 11/2021–1/2022 Dětský svět

Doprovodné programy

V roce 2021 bylo uskutečněno celkem 35 edukačních programů k výstavám a expozicím pro školy, školky a zájmové skupiny na objednávku. Pro rodiny s dětmi byly realizovány 2 víkendové výtvarné dílny, 11 narozeninových oslav a příměstský tábor. Zorganizováno bylo 13 přednášek na různá témata a komentované prohlídky k výstavám pro veřejnost. Pokračovali jsme v divadelních představeních Popel a náprstky a spolupráci na přednáškové činnosti s Jazykovou školou Spěváček.

Komentované prohlídky

22. 9. 2021 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavou Tváře války

19. 10. 2021 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavou Tváře války

Přednášky

7. 9. 2021 | 10.00 Kult šintó, Alice Kraemerová

9. 9. 2021 | 10.00 Japonský rok – zvyky a svátky, Alice Kraemerová

14. 9. 2021 | 10.00 Japonské jídlo, Alice Kraemerová

16. 9. 2021 | 10.00 Vývoj japonského písma, Alice Kraemerová

7. 10. 2021 | 18.00 Dobytí aztécké říše (1521), Markéta Křížová

15. 10. 2021 | 10.00 Joe Hloucha a žaponerie, Alice Kraemerová

21. 10. 2021 | 18.00 Japonská přísloví, Alice Kraemerová

4. 11. 2021 | 18.00 Předobrazy válečnictví ze světa Hvězdných válek, Ondřej Crhák

11. 11. 2021 | 18.00 Opiové války, Adéla Tůmová

12. 11. 2021 | 10.00 Strašidla a duchové, Alice Kraemerová

25. 11. 2021 | 18.00 Vlasta Kálalová Di-Lotti – česká lékařka v Orientu, Adéla Jůnová Macková

2. 12. 2021 | 18.00 Pěšky až na konec světa – expedice v Patagonii, Alena Mahlejová a Marie Šnajdrová

10. 12. 2021 | 10.00 Symbolika v japonském umění, Alice Kraemerová

Divadelní představení

13. 12. 2021 | 18.00 Popel a náprstky

13. 12. 2021 | 20.00 Popel a náprstky

Výtvarné dílny, workshopy a tábor

23.–27. 8. 2021 Prázdniny v Náprstkově muzeu

13. 11. 2021 | 14.00 ETNOKLUB: Na návštěvě u Maorů

11. 12. 2021 | 14.00 Vánoce U Halánků


Lektorovaný program pro děti ve výstavě Tváře války


Lektorovaný program pro děti ve stálé expozici Kultury Austrálie a Oceánie


Příměstský tábor výtvarná dílna pro děti – tečkovaná malba


Lektorovaný program pro děti ve výstavě Doma na Sibiři


Komentovaná prohlídka výstavy Tváře Války