Expozice

Česká lidová kultura

Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky. První část expozice prezentuje každodenní život s důrazem na hmotnou kulturu, druhá část seznamuje s lidovými zvyky, výročními obyčeji a obřady tradičního zemědělského roku. Závěr je věnován lidskému životnímu cyklu (narození, smrt, svatba) a rodinné obřadnosti spojené s průběhem lidského života. Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen a haptická stezka.

Výstavy

Kutilství: Od udělej si sám k DIY

25. 9. 2020 – 19. 9. 2021

Výstava, kterou Národní muzeum připravilo ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, byla věnována fenoménu kutilství od minulého století do současnosti. Představila jeho proměny od předmětů vyráběných v domácích dílnách za časů normalizace až po současnou tvorbu, která často využívá například 3D tiskárny.

Vltavané – tradice plaveckých spolků

18. 5. 2021 – 19. 9. 2021

Výstava, konaná u příležitosti 150. výročí vzniku spolku Vltavan Praha, představila jak podoby řemesel svázaných s vodou a jejich vývoj v průběhu staletí, tak i pozoruhodnou kulturní a společenskou roli Vltavanů.

Lidová víra

13. 11. 2020 – 1. 5. 2022

Výstava se snaží přiblížit pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století s přesahy do století následujícího. Návštěvníkům odhalí zlomek z rozsáhlé etnografické sbírky ukrývající artefakty spojené s náboženským životem komunity, ale také předměty související s každodenními činnostmi a osobní zbožností.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky

Ke všem výstavám a stálé expozici dle zájmu veřejnosti průběžně probíhaly na objednávku komentované prohlídky.

Přednášky

Konání přednášek bylo omezeno v důsledku epidemie koronaviru.

 • Cyklus Slovo, tradice a kontext: Přednáška Karla Veselého Český hip-hop, 14. 11. 2021

Akce

Pravidelné cykly

Cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska zahrnující přednášky spojené s vystoupením hudebních souborů:

 • Vizovicko, 9. 10. 2021


Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců

 • V chrudimském kraji, 13. 11. 2021


V chrudimském kraji – Národopisný soubor Kohoutek

 

Cyklus Tradiční řemeslné dílny, výukové kurzy předvádějící jednotlivé typy řemesel, vždy se koná jedna dílna pro dospělé a jedna pro děti:

 • Tkaní na karetkách, 11. 9. 2021
 • Keramika – dekorační techniky / Pečení posvícenských koláčů, 9. 10. 2021

 • Panenky – látkové a motanky / Pečení martinských rohlíků a výroba adventního kalendáře, 13. 11. 2021

 • Podmalba na skle / Advent a Vánoce, 11. 12. 2021

Konání pravidelných cyklů bylo omezeno v důsledku epidemie koronaviru.

Výroční a další akce:

 • Letní kino Kinská, promítání v prostoru za Národopisným muzeem (spolupráce se společností D1film s.r.o.), 19. 8. – 30. 9. 2020
 • Canarias origin, folklor a lidová hudba Kanárských ostrovů, 10. 9. 2021
 • Festival Buchty a loutky dětem (spolupráce se Švandovým divadlem a Prahou 5), 18. 9. 2021
 • Pohádkový les (ve spolupráci s Prahou 5), 6. 11. 2021

Letní příměstský tábor Staň se tovaryšem tradičních řemesel

Dvoudenní prázdninový program pro děti ve věku 5–10 let s tvořivou dílnou a představením tradičních lidových řemesel:

 • Staň se barvířem a pekařem, 12.–13. 8. 2021

 • Staň se svíčkařem a bylinkářem, 26.–27. 8. 2021
 • Staň se tkalcem a dráteníkem, 30.–31. 8. 2021

Edukační programy pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ

 • Život na vsi, jak jej (ne)znáte…
 • Život našich praprababiček a dědů
 • Tajemství muzea
 • O maminkách a madonách

Edukační cyklus Poznej své kořeny

 • Dožínky a posvícení (září–říjen 2021)
 • Půjdem spolu do Betléma… (listopad–prosinec 2021)

Letní příměstský tábor Národního muzea Letem světem muzeem, 16.–20. 8. 2021

Děti se na příměstském táboře seznámily se známými i méně známými příběhy naší historie.

Narozeninové oslavy

Oslavy pro děti v tradičním duchu, v prostorách Národopisného muzea.