Památník vznikl přeměnou původního vesnického domu rodiny Palachových. Palachovo sebeupálení je vnímáno jako klín, který rozdělil společnost a hluboce zasáhl osudy celé rodiny. Současně ale přibližuje Palachův odkaz široké veřejnosti a vytváří z něj věc veřejnou. Tento klín symbolicky reflektuje i architektonické řešení celého objektu.

Expozice

Historická expozice seznamuje se životním příběhem Jana Palacha a jeho protestem, kterým chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců po srpnové okupaci. Jsou zde k vidění autentické předměty spojené se smrtí Jana Palacha – aktovka, kterou měl u sebe v den svého sebeupálení, státní vlajka, kterou bylo přikryto jeho tělo po smrti, nebo posmrtná maska od sochaře Olbrama Zoubka. Interaktivní obrazovky dále zprostředkovávají návštěvníkům dobové obrazové a zvukové záznamy, díky nimž mohou poznat rodinné prostředí, ve kterém Jan Palach vyrůstal, ale také jeho další životní osudy až do ledna 1969. Expozice zachycuje i reakce společnosti a státní moci na Palachův čin nejen v roce 1969, ale také v následujícím období tzv. normalizace a rovněž po roce 1989. Součástí expozice je i projekce dokumentu o Janu Palachovi od Olgy Sommerové.

Doprovodné programy

Akce

Edukační program pro žáky 9. tříd a SŠ:

  • Lektorovaný program v Památníku Jana Palacha ve Všetatech