Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Jeho staletá proměnlivá historie se intenzívně dotýká současných návštěvníků prostřednictvím stálých expozic, projektů i doprovodných programů.


Zámecký park

Rehabilitace parku

V září 2021 došlo díky velkorysému daru paní Kateřiny Miler k zahradnickým úpravám v prostoru původní zahrady Sidonie Nádherné. Uskutečnily se i rozsáhlé výsadby podle zahradnického deníku, který si poslední janovická zámecká paní podrobně vedla.


Nově vysázený záhon s růžemi

Expozice

Společnost v Čechách 19. století – Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Dva expoziční okruhy tvoří společně prohlídku zámku, jehož novogotická podoba z období poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic, a pokračuje příběhem Sidonie Nádherné z Borutína. Expozici tvoří originální památky dokládající životní styl a kulturu společnosti 19. a počátku 20. století.

České zvonařství

Nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze. Expozice je v rámci České republiky jediná svého druhu.

Doprovodné programy

Zásuvky

(10. ročník), 16. 6. – 31. 10. 2021

Program nabízí nové zážitky ve stálé expozici.

Ohlížení

(9. ročník), 9. 6. a 10. 10. 2021

Projekt pro místní návštěvníky zaměřený na pochopení minulosti. Zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s farností Votice: červnový průvod Božího Těla v zámeckém parku a říjnová zádušní mše za Sidonii Nádhernou.

Cesta časem zámeckého parku

V nejisté sezóně 2021 byla pro návštěvníky připravena netradiční procházka zámeckým parkem. Nevelká interaktivní mapka do ruky jim nabízela prostřednictvím QR kódů pohled nejen na současnost, ale i minulost – místa, kde právě stojí, stromu, na který se dívají, kamenného posezení, kde odpočívají. Texty utvořily mozaiku informací a zajímavostí.

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky expozic, 16. 6. – 31. 10. 2021 (skupina sezónních průvodců).

V zámeckém parku uzavřelo svatbu 8 párů.