Expozice

Bedřich Smetana (1824–1884)

Expozice představující život a dílo skladatele obsahuje ukázky ze Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, množství dobových vyobrazení a dalších dokumentů, osobní památky a trofeje. Notové pulty se Smetanovými skladbami mohou návštěvníci sami rozeznít novou laserovou taktovkou, která byla instalována v roce 2021. K dispozici jsou také kvízy pro děti i pro dospělé v českém a anglickém jazyce (expozice hravou formou).

Výstavy

Nevěsta prodaná do ciziny

6. 3. 2019 – 4. 10. 2021

Výstava Nevěsta prodaná do ciziny (6. 3. 2019 – 5. 10. 2021) prezentovala Smetanovu nejslavnější operu v zahraničí od samého počátku do současnosti. Vzhledem k malému výstavnímu prostoru se soustředila na stěžejní lokality s důrazem na Německo, v němž je často dodnes Prodaná nevěsta uváděna na operních scénách. Výstavu oživila videoprezentace i originální sbírkové předměty: obrazy, makety divadelních scén nebo nově restaurovaný kostým z provedení Prodané nevěsty v roce 1892. Do průběhu výstavy zasáhla pandemie koronaviru, kdy bylo muzeum dlouhodobě uzavřeno, přesto se však setkala s velice příznivým ohlasem návštěvníků.

Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů

24. 11. 2021 – 30. 10. 2022

Věhlas osobnosti Bedřicha Smetany se ve 20. století umocnil díky rozvoji nahrávání hudby na zvukové nosiče a jejich rozšíření do celého světa. Hudební nosiče se postupně staly velmi oblíbenou formou, jak obdarovat někoho blízkého, lidé měli možnost bezprostředního srovnání nahrávek stejné skladby provedené různými interprety. Výstava prezentuje fenomén hudebních nosičů s nahrávkami děl Bedřicha Smetany, zaměřuje se na světoznámé interprety, dirigenty a hudební tělesa. Představí rovněž design etiket a obalů, který zrcadlil výtvarné trendy a dobový vkus doma i v zahraničí. Výstavu doprovází audiovizuální prezentace s historickými fotografiemi ze sbírky muzea a s unikátními hudebními ukázkami. Vernisáž 23. 11. 2021 zahájila Sandra Bergmannová, vedoucí Muzea Bedřicha Smetany a spoluautorka výstavy.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky

Z důvodu uzavření muzea v první polovině roku 2021 se komentované prohlídky konaly pouze v omezeném množství převážně na podzim, a to pro školní skupiny.

Akce

Doprovodné akce k výstavě Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů se budou konat až v roce 2022.