Výstavy, expozice, akce v objektech Národního muzea

Výstavy Národního muzea mimo jeho objekty v ČR

Do muzea? Třeba hned!

Pokračování ve výstavním projektu, který vznikl roku 2021 jako přímá reakce na koronavirovou pandemii a následnou izolaci domovů seniorů v ČR. Pro tento účel byl navržen variabilní výstavní systém, který musel splnit několik kritérií – bezpečnost vůči obyvatelům s ohledem na specifická místa vystavení, ekonomicky výhodné řešení, dodržení ekologických standardů materiálu, vizuální přitažlivost a především snadnou manipulaci a rychlou montáž. Vybrané výstavy byly čtyři – Karel IV., král český a římský, Rusalka, Fenomén Masaryk a Sametová revoluce 1989. Tyto stávající výstavy byly následně upraveny do vhodné podoby po grafické stránce – barevnost, velikost písma, rozložení obrazů a textů tak, aby výstavní panely byly uživatelsky příjemné všem obyvatelům domova.

Projekt domovy seniorů velmi kladně hodnotí a stále projevují o výstavy zájem.

 
Ilustrace Toy Box