Těžba uhlí v Severočeských dolech nepřináší jen energetickou surovinu, ale také odhaluje nerosty, které přitahují pozornost sběratelů. V této oblasti lze díky těžbě uhlí nalézt například esteticky krystalované markazity, sádrovce nebo jantaru podobný minerál duxit. Přednáška bude zaměřena na vznik, vývoj a v neposlední řadě také na místa sběru minerálů typických pro oblast honosně nazývanou Ohárecký rift. Součástí přednášky bude i nový pohled na vznik mostecké pánve – výsledek mnohaletého úsilí tamních provozních geologů a jejich kolegů z geofyzikálního ústavu při Akademii věd ČR.

Přednáší: Mgr. Jan Šulc
Místo konání: přednáškový sál 102, Historická budova Národního muzea
Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas.zahradnicek@nm.cz)

Přednáška je pořádána Společností Národního muzea – Mineralogickou sekcí.


Vstupné: zdarma

Fotoalbum