Paleontologové Národního muzea spolupracují se Severočeskými doly a.s. na záchranných výzkumech, během kterých vyzvedávají fosílie, které by jinak byly nenávratně zničeny těžbou hnědého uhlí. V březnu letošního roku vyzvedávali vědci na lokalitě Spořice pozůstatky třetihorní želvy.

Nalezená vodní želva je rodu trionyx a velikost jejího krunýře se pohybovala zhruba od 40 do 50 cm. Patřila tedy k větším exemplářům. Tyto želvy byly ve třetihorách rozšířeny po celé Evropě.

Nález byl učiněn během příprav na samotnou těžbu hnědého uhlí, při obnažování horní části uhelné sloje. V této vrstvě jde o první takový objev, proto je pro vědce velmi důležitý.  Pozůstatky želvy se pokusili vyzvednout v co největší šíři – do depozitáře převezli kolem 600 kilogramů horniny, které zde nyní kompletují, nechávají vysychat a nakonec nakonzervují.

 Podívejte se s námi přímo na místo ve videu: