V Přírodovědeckém muzeu pracuje téměř 90 zaměstnanců. Co je ale náplní jejich práce? Mají na starosti jen péči o sbírkové předměty? To a mnoho dalšího se dozví děti během příměstského tábora, který se koná v běžně nepřístupném areálu Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích. Děti se seznámí s kurátory jednotlivých oddělení, zjistí, co je náplní jejich práce a většinu vědeckých postupů si samy vyzkouší. Navštíví depozitáře a laboratoře, kde probíhá práce s exponáty i přírodovědecký výzkum. Bádat budou v rozlehlém areálu, kde díky pastvě a vhodné péči žijí zajímavé organismy a roste bezpočet rostlinných druhů.

S ohledem na totožný program tábora jako v předcházejících letech budou upřednostněni zájemci, kteří se tábora ještě nezúčastnili. 


Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí)
Cena: 3.500 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Termín a čas konání: 29. 7.–2. 8. 2024, 8:40–17:15 hod. (dle místa srazu).
Sraz účastníků na Hlavním nádraží v 8:40 hod. nebo před areálem Přírodovědeckého muzea (Cirkusová 1740, Praha 9) v 9:30 hod.
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Petra Caltová, pm@nm.cz, tel.: 725 571 799

Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program pro děti s hlubším zájmem o přírodní vědy.
  • V programu nechybí hry, výlety, bádání, výtvarné a pohybové aktivity.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.
  • Děti se v rámci tábora podívají do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Národní muzeum je uznávaná instituce s dlouhou tradicí, ale moderním přístupem k vzdělávání dětí.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními muzejními pedagogy.

 

Přihláška

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
E-mail (rodiče)
Telefon (rodiče)

Fotoalbum