V Českém masivu se nachází tři lokality s výskytem drahokamového safíru – Malá Jizerská louka, Vestřev a Podsedice. Starší práce prokázaly polygenní původ těžkých minerálů na lokalitách Malá Jizerská louka a Vestřev, stále ale zůstává nevyřešená otázka původu safíru, který nebyl dosud nalezen ve srůstech s jinými nerosty nebo horninami. Minerální asociace obou lokalit je podobná rozsypům z Českého středohoří, kde jsou naleziště spjata s kenozoickým vulkanismem, ale ani zde nebyly nalezeny korundy in situ ve vulkanických diatrémách. Navzdory absenci přímých důkazů spatřuje většina autorů původ drahokamové minerální asociace na lokalitách Malá Jizerská louka a Vestřev v dosud nezjištěných bazaltoidních vulkanitech a jimi vynesených xenolitech, stejně tak jako se předpokládá v Českém středohoří; ale je tomu skutečně tak? V přednášce se podíváme na známá fakta, ale i nové poznatky z výzkumu safíru na všech třech lokalitách (Malá Jizerská louka, Vestřev a Podsedice), které nám již přinesly dílčí odpovědi na tuto dosud nevyřešenou otázku.    

Přednáší: Mgr. Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově
Místo konání: přednáškový sál č. 102, Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1
Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas.zahradnicek@nm.cz)

Přednáška je pořádána Společností Národního muzea – Mineralogickou sekcí.


Vstupné: zdarma

Fotoalbum