Oddělení pravěku a antického starověku a Antropologické oddělení Vás srdečně zvou do Historické budovy Národního muzea na konferenci Archeologie & Antropologie V: Metody bioarcheologie v praxi ve čtvrtek 9. 11. 2023 od 9 h.

Těšit se můžete i na dopolední keynote lectures, účast přislíbili: Zuzana Hofmanová, Dr. rer. nat. (Max Planck Institute, archeogenetika), Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (Archeologický ústav AV ČR Praha, archeogenetika), Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D. (Národní muzeum, rekonstrukce stravy na základě izotopových analýz), Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.(Přírodovědecká fakulta UK, 3D zobrazovací metody), Mgr. Jan Cvrček, Ph.D. (Národní muzeum, morfologie a příbuznost) a Mgr. Anežka Pilmann Kotěrová, Ph.D.(Přírodovědecká fakulta UK, nové metody odhadu věku).

Přihlašování referátů je již uzavřeno. V případě zájmu o účast bez příspěvku se prosím přihlaste na lucie.velova@nm.cz (přihláška pro posluchače ke stažení v příloze).

Lucie Vélová, Sylva Drtikolová Kaupová, Jan Cvrček