Tématem hodiny bude bezpečí. Budeme tvořit základy naší pohody, abychom se cítili příjemně a dobře. Budeme objevovat pocity bezpečí, lehkosti, klidu, sounáležitosti a zlehka i pocity plodnosti a mateřství.

Pocit bezpečí je první z pocitů, který je součástí cyklu Zažijte proměnu německého arteterapeuta Claase Hoffmanna.

Akce je rozdělena do dvou bloků s půlhodinovou pauzou uprostřed a je vedena s pozitivním zaměřením na vytváření příjemných pocitů u každého jednotlivce. Nejedná se o interpretační arteterapii, ale o prožitkovou, pečující a podporující. Workshopy jsou vhodné pro každého, i pro děti ve věku od 7 let v doprovodu dospělého účastníka lekce.


Lektorka: Zuzana Zachová
Cena: 200 Kč včetně veškerého materiálu a pomůcek
Kapacita: max. 15 osob
Rezervace míst nutná.

Přihláška Arteterapeutické malování a modelování v Náprstkově muzeu

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Počet osob

Fotoalbum