Ing. Vlastimil Pažourek, ředitel Oblastního muzea v Děčíně, vás seznámí s mincovní politikou českých šlechtických rodin. Řada z nich měla majetky a mincovní práva i mimo kmenové území českého království. Dokonce existují doklady i reprezentačních ražeb české šlechty. Současně čeští panovníci a zejména Lucemburkové obstarávali pro své šlechtice důležitá místa ve správě území a na biskupských úřadech a jejich prostřednictvím ovlivňovali dění v německé říši. Leckdy bylo jejich působení spojeno i s ražbami mincí. Cílem přednášky je otevřít novou oblast zájmu české numismatiky a k tomu vést diskuzi.

Přednáší: Ing. Vlastimil Pažourek
Místo konání: Historická budova Národního muzea, přednáškový sál č. 102
Kontakt: lenka.vacinova@nm.cz


Vstupné: zdarma