V pátek 26. dubna 2024 startuje už 7. ročník mezinárodní přírodovědecké výzvy City Nature Challenge. Ten bude letos v České republice opět probíhat v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Uherském hradišti. Nově se zapojí také Ostrava a mikroregion Veselsko. Cílem projektu, který do České republiky přivedlo Národní muzeum, je ukázat, že i příroda ve městech může být unikátní a bohatá, a je potřeba ji chránit. 

Každý, kdo rád pozoruje přírodu, si už určitě všiml, že i města mají v tomto směru co nabídnout. Projekt City Nature Challenge vybízí všechny, aby se zapojili do focení a určování druhů prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace iNaturalist.

Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu unikátní a bohatá. Během čtyř dní soutěží předem přihlášená města o co největší počet pozorování živé přírody uložených do aplikace iNaturalist. V letošním roce se můžete zapojit v termínu od 26. dubna do 29. dubna. Stačí si jen zdarma stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a začít fotit přírodu kolem sebe.

Do tohoto jedinečného projektu se může zapojit skutečně každý. Stačí jen mobilem vyfotit živočicha či rostlinu na území Prahy a mobilní aplikace iNaturalist tomuto pozorování sama přidělí údaje GPS. Pak už je potřeba jen daný druh určit, což může uživatel učinit sám, nebo si nechat napovědět od aplikace samotné či od ostatních uživatelů. Pokud alespoň 2 ze 3 uživatelů souhlasí s názvem, dostává toto pozorování tzv. výzkumný stupeň a je tedy plně platné. Kromě zábavy v rámci zapojení do projektu slouží materiály nasbírané veřejností dále i k vědeckým účelům.

V rámci City Nature Challenge vyhlašuje Národní muzeum i v letošním roce soutěž o nejlepší pozorovatele, resp. pozorovatele s největším počtem pozorování a to ve 2 kategoriích: individuální pozorovatelé a školní kolektivy. Po skončení letošního ročníku Národní muzeum také uspořádá výstavu nejlepších fotografií, které účastníci výzvy do aplikace iNaturalist během City Nature Challenge uložili.

O víkendu 27.–28. 4. proběhne Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici, běžně veřejnosti nepřístupném areálu Národního muzea v Praze-Hostivaři. V běžně nepřístupném areálu pro ně bude v rámci víkendu otevřených dveří připravena ornitologická exkurze včetně ukázek kroužkování a další aktivity spojené s pražskou přírodou, které si užijí jak dospělí tak děti.

Program City Nature Challenge 2024: Praha

  • 22.–29. 4. | Infostánek City Nature Challenge v Historické budově Národního muzea a v Botanické zahradě Praha
  • 27.–28. 4. | Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici, veřejnosti běžně nepřístupném areálu Národního muzea v Praze-Hostivaři
  • 27.–28. 4. | Kurz fotografování divoké přírody, Královská obora Stromovka
  • 26. 4. | Hmyzí odpoledne v Přírodovědném spolku Darwin (Spolek Darwin)
  • 26. 4. | Přednáška Hmyz na planetě Praha v Přírodovědném spolku Darwin (Spolek Darwin)
  • 27. 4. | O pražské přírodě v Prokopském údolí, Přírodovědný Spolek Darwin (Spolek Darwin)
  • 27. 4. | Za botanickými klenoty Prahy – exkurze podél Dalejského potoka, Česká botanická společnost (botanospol.cz)
  • 22.–28. 4. | Sedmdesátka v rostlinné a živočišné říši, DDM hl. m. Prahy (ddmpraha.cz)

Výzva City Nature Challenge odstartovala poprvé v roce 2016, a to pouze ve městech Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst, včetně Prahy, a v roce 2023 už to bylo 482 měst z celého světa. Praha v minulém ročníku obsadila 29. místo co do počtu pozorování a předčila taková města jako New York, Berlín, Vídeň či Londýn. V rámci Evropy pak české hlavní město získalo čtvrté místo, bylo zde zaznamenáno téměř 15 tisíc pozorování celkem 1650 druhů. Národní muzeum již tradičně organizuje projekt na území hlavního města a zároveň podporuje organizátory v dalších městech, která se k projektu průběžně hlásí napříč Českou republikou. V Brně projekt zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno, v Uherském Hradišti Univerzita Tomáše Bati – Fakulta logistiky a krizového řízení a v Českých Budějovicích výzvu organizuje Biologické centrum AV ČR.