Program začne v 17:00 hod. přednáškou prof. PhDr. Petra Kalety, Ph.D. z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Od 19:00 hod. vystoupí lužickosrbské folklórní skupiny Smjerdźaca a Sprjewjan.

Skupina lužickosrbského lidového tance Smjerdźaca byla založena před 58 lety. Hlavním motivem bylo udržení srbského lidového tance jako živého dědictví, ale také snaha představit svoji tradiční kulturu i za hranicemi regionu. Repertoár skupiny vychází z autentických lidových tanců, tanečníci jsou oblečeni do tradičních barevných krojů.

Skupina Smjerdźaca spolupracuje se srbskou folklórní skupinou Sprjewjan (založena 1964).

Skupina udržuje naživu autentickou lidovou hudbu, ale používá také modernější aranžmá ke zvýšení zájmu a šíření tradičních lužickosrbských lidových písní. Písně vyprávějí o lásce a bolesti, radosti ze života, smutku i utrpení. Muzikanti hrají na dudy, třístrunné housle, akordeon, kontrabas, kytaru, klarinet a bicí nástroje.

Členové obou skupin pocházejí ze srbských vesnic v okrese Budyšín, kde i mimo jeviště udržují lidové tradice v průběhu celého národopisného roku.

Skupiny společně vystupují nejen ve spolkových zemích Německa, ale každoročně i na zahraničních mezinárodních folklorních festivalech.

Skupina Smjerdźaca čítá 95 aktivních členů. V Českém muzeu hudby se společně představí 30 účinkujících.

Vstupné: 80 Kč
Vstupenku je možné zakoupit na pokladně Českého muzea hudby.


 

 

 

 

 

Představení lidové kultury Lužických Srbů se koná
s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 

 

 

 

Zahraničním partnerem projektu je
organizace Domowina, Bund Lausitzer Sorben.

 

 

Fotoalbum