Pak navštivte v nedělí 11. června Sál hmyzu v expozici Zázraky evoluce, kde na vás bude od 10:00 do 15:00 hod. čekat entomolog Národního muzea Dominik Vondráček. Nejen, že vám poutavým výkladem přiblíží vybrané exponáty v sále, ale zároveň je doplní o ukázky živých jedinců, které můžete potkat v České republice. Prohlédnete si živého roháče, tesaříka obrovského nebo nosorožíka kapucínka a jiné hmyzí druhy.

Vstupné: v rámci vstupenky do muzea