Na příkladu Vojtěcha Náprstka a Emila Holuba ukáže autor, jakým způsobem oba utvářeli dobový koloniální diskurz. Bude sledovat, jak se jejich výklad mimoevropských etnik, který byl více méně ambivalentní, odrážel v jejich sbírkové činnosti a způsobu prezentace sbírek skrze výstavní aktivity. V obecnější rovině pak poukáže na různé způsoby prezentace mimoevropského umění, jejich motivace a smysl.


Přednáší: doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
Diskutují: Mgr. Vjera Borozan, Ph.D. a doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D
Vstupné: zdarma