Autor vás provede šesti tematickými okruhy výstavy, které na pozadí mocenských a náboženských konfliktů 17. a 18. století poukazují na úzkou provázanost obou sousedních historických zemí na poli kulturním, společenském i hospodářském. Přiblíží vám nejpozoruhodnější exponáty z oblasti malířství, sochařství, architektury či uměleckého řemesla ze sbírek českých, německých, rakouských a nizozemských.

Provází: prof. Vít Vlnas

Sraz účastníků komentované prohlídky je u výstavy Baroko v Bavorsku a v Čechách v přízemí Historické budovy Národního muzea.


Vstupné: 50 Kč + vstupné do výstavy
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Historické budovy Národního muzea.

VYPRODÁNO