Zveme vás na další ze série komentovaných prohlídek výstavy Otevřená cesta / The Road is Open / Phundrado Drom. Výstavou vás provede kurátorka výstavy a vizuální umělkyně Emílie Rigová.

Komentovaná prohlídka vám umožní bližší seznámení s projektem Otevřená cesta. Ten přináší jedinečný vhled do rozsáhlých výtvarných sbírek Muzea romské kultury. Díky tvůrčímu spojení kurátorek Petry Hanákové a Emílie Rigové se můžete seznámit s originální koncepcí, skrze kterou jsou díla insitních romských umělců prezentována. Vedle tzv. „otevřeného depozitáře“ sbírek muzea se tak můžete v galerijní sekci „great masters“ více seznámit s nejpozoruhodnějšími romskými neškolenými výtvarnými umělci, jako jsou Ján Berky, Rudolf Dzurko, Daniel Kováč, Július Lakatoš nebo Markéta Šestáková. Komentovaná prohlídka bude na místě tlumočena do anglického jazyka.

Výstavní projekt je součástí budování Centra Romů a Sintů v Praze, jež je finančně podpořeno Norskými fondy.


Vstupné: zdarma