V den Dvořákových 180. narozenin zveme na koncert renomovaného Klavírního kvarteta Josefa Suka (Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Matěj Štěpánek – violoncello, Veronika Böhmová – klavír), které představí dvě významná díla Dvořákovy komorní tvorby: Trio f moll pro klavír, housle a violoncello, op. 65 (1883) a Klavírní kvartet Es dur č. 2 pro klavír, housle, violu a violoncello, op. 87 (1889).

„Nejcennějším klenotem, který nám přinesla povodeň posledních koncertních týdnů, je bezesporu Dvořákovo nové klavírní trio f moll. Ukazuje nám svého autora na výši jeho dosavadní tvorby. Odhlédneme-li od menších forem, je to především symfonie D dur, smyčcový sextet a nyní trio f moll, co řadí Dvořáka mezi nejlepší moderní mistry.“
Vídeňský kritik Eduard Hanslick o Dvořákově Triu f moll, Neue freie Presse, 13. února 1884.

Vstupné: 100 Kč


Prosíme návštěvníky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).


Koncert se uskuteční v rámci cyklu koncertů „Co Čech, to muzikant“. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.