Poslední výsledky archeologických výzkumů v srdci pyramidových polí v Abúsíru zásadním způsobem mění náš pohled na dobu vlády slavných slunečních králů v Abúsíru i na hluboké proměny Staré říše. Nově objevené hrobky z doby 25. a 24. stol. př. Kr. tak nabízejí řadu doposud neznámých pramenů a odhalují zcela nové aspekty vývoje společnosti doby stavitelů pyramid.


Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. je český egyptolog a archeolog. Vede výzkumy v Egyptě a Súdánu, těžiště jeho archeologické činnosti spočívá ve výzkumu lokality stavitelů pyramid v Abúsíru. Je nositelem mnoha prestižních mezinárodních cen za svou činnost ve vědě. Kromě egyptologie se dlouhodobě zabývá multidisciplinárním studiem fenoménu kolapsů, vzestupy a pády komplexních civilizací. Je nositel nejvyššího vědeckého ocenění v ČR – Česká hlava.


Místo konání: Nová budova Národního muzea, velký kongresový sál
Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

 

Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).