Národopisné muzeum Národního muzea připravilo pro děti na letní prázdniny 2020 seznámení s tradičními řemesly a folklorním tancem.

Každý prázdninový čtvrtek se děti seznámí s jiným řemeslem a vyučí se v něm. Dopolední řemeslnou dílnu povedou zkušení odborníci, mnohdy mistři ve svém oboru. Jeden čtvrtek bude věnován také folklornímu tanci. Zkušení muzejní lektoři doplní tvořivou dílnu výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.

Témata pro konkrétní dny:

 • 2. 7. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se dráteníkem

  Přijďte si vyzkoušet drátenické řemeslo. Přineste si vlastní hrneček či skleničku a ozdobte si hrneček drátováním. Nebo si můžete vyrobit zápich do květináče ve tvaru ptáčka či srdce. Na ozdobu budou připraveny i korálky. Kurz povede zkušená lektorka, paní Alena Samohýlová. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 9. 7. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se pekařem

  Přijďte se seznámit s ojedinělou lidovou technikou tzv. vizovického pečiva, která od doby svého vzniku nezměnila materiál ani pracovní postup. Těsto se dělá pouze z mouky a vody. Vyrobíte si a upečete to „pravé vizovické“ – zvířátka. Ježky, holubičky, ještěrky, žabky nebo koníky. Dílnu povede paní Miluše Šímová, oceněná titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 16. 7. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se košíkářem

  Přijďte se seznámit s košíkářským řemeslem a uplést si malý koš nebo misku v jednoduchém technologickém stylu. Dílnu povede košíkář Petr Král, oceněný titulem Nositel tradice lidového řemesla. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 23. 7. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se tkalcem a barvířem textilu

  Vyzkoušejte si tkaní na jednoduchém tkalcovském stavu a seznamte se s několika způsoby, jak lze batikovat látku. Vezměte si s sebou bílé triko, povlak na polštář či látkovou tašku a ozdobte si je veselou batikou. Dílnu si připravily Kateřina Musílková, Daniela Záveská a Helena Medřická. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 30. 7. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se svíčkařem

  Vyzkoušejte si různé způsoby výroby svíček. Naučíte se odlévat vosk do formy, svíčku namotat i namáčet. Dílnu povede Lenka Blažková z Hornického muzea v Příbrami. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 6. 8. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se tanečníkem

  Přijďte si k nám vyzkoušet, jak se tancovalo dříve – na vesnici při muzice – a seznamte se s tradičními lidovými tanci. Muzejní lektor doplní výuku tance poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 13. 8. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se košíkářem

  Přijďte se seznámit s košíkářským řemeslem a uplést si malý koš nebo misku v jednoduchém technologickém stylu. Dílnu povede košíkář Petr Král, oceněný titulem Nositel tradice lidového řemesla. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 20. 8. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se hrnčířem

  Poznejte práci s keramikou. Těšit se můžete na malý exkurz do historie habánské keramiky, namalujete si připravené nádobky a vytvoříte si vlastní keramický výrobek. Dílnu povede keramička Iveta Dvořáková. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.
   
 • 27. 8. 2020, 8:30–16:00 h
  Staň se slaměnkářem

  Přijďte nám pomoci ozdobit dožínkový věnec a dovědět se více o řemesle slaměnkářů. Naučíte se pracovat se stéblovou i rozžehlenou slámou a vyrobíte si slaměné ozdoby – květinky, spirálky a další tvary. Kurz povede paní Alena Samohýlová. Muzejní lektor doplní tvořivou dílnu poutavým výkladem a připraví si pro děti odpolední program v zahradě Kinských, plný sportovních i výtvarných aktivit.

Věk: 6–13 let (kapacita je omezená – max. 15 dětí) / Akce se bude konat při minimálním počtu 5 dětí. 
Cena: 500 Kč / dítě (den)
Cena se snižuje na 450 Kč v případě:
     – současně přihlášeného sourozence
     – 2 a více přihlášek jednoho dítěte na akci Na den do Národopisného muzea
Termín a čas konání: každý čtvrtek v červenci a srpnu 2020, 8.30–16.00 h, sraz vždy u brány do zahrady Kinských (v místě protnutí Štefánikovy a Holečkovy ulice).
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Další informace: Mgr. Kateřina Musílková, katerina.musilkova@nm.cz, tel.: 725 773 909 

Do 3 dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol k uhrazení částky za jeden celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.

 

Přihláška Na den do Národopisného muzea

Datum a téma
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Bydliště
Jméno rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu