Přednáška o hudbě ve významné rodině Strettiových a osobnosti a tvorbě právníka a hudebního skladatele Richarda Strettiho (jednoho z prvních předsedů Společnosti Antonína Dvořáka) a o výtvarnících Viktoru, Jaromíru S.-Zamponim, Mario Strettim i restaurátorovi a pedagogovi Karlu Strettim promluví Viktor Velek a Jiří T. Kotalík. Neznámé skladby Richarda a Karla Strettiho provede klavíristka Radana Foltýnová.

Akce se koná ve spolupráci se Společnostní Antonína Dvořáka.


Vstupné: 30 Kč (zdarma pro členy Společnosti Antonína Dvořáka)