Archeologická expedice Národního muzea zahájila své působení na súdánské archeologické lokalitě Wad Ben Naga v roce 2009. Zprvu se vědecký tým věnoval výzkumu tzv. Týfónia, chrámu zasvěcenému bohyni Mut, ve kterém se odehrávaly rituály spojené se staroegyptskou legendou o Slunečním oku. Po dokončení výzkum Týfónia se pozornost vědeckého týmu soustředila na tzv. Esetin chrám, který byl krátce prozkoumán pruskou expedicí, která do Wad Ben Naga dorazila v roce 1844. Právě zde byl učiněn jeden z největších objevů súdánské archeologie: byl zde objeven tzv. oltář A, který nesl nápisy jak v egyptských, tak v merojských hieroglyfech. Právě tento oltář umožnil rozluštění merojského písma (ne jazyka). Na počátku roku 2021 pracovala česká expedice právě v místech, kde byl objeven oltář A. V rámci jarní sezóny tak došlo k odkrytí vnitřní části chrámu s původní kultovní výbavou, včetně jedinečných soch a oltářů.


PhDr. Pavel Onderka vystudoval afrikanistiku a egyptologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2003 pracuje v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na pozici kurátora egyptské a núbijské sbírky. Od roku 2009 vede archeologický výzkum na súdánské lokalitě Wad Ben Naga. Od roku 2018 působí také na súdánské lokalitě Džebel Kejlí. V letech 2009–2010 byl členem finské expedice v Západních Thébách. Přednášel na univerzitách v Lipsku a Helsinkách. Je hlavním autorem a kurátorem výstavy Sluneční králové.


Místo konání: Nová budova Národního muzea, velký kongresový sál
Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

 

Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).