Účinkují: Kristýna Kůstková (soprán), Anna Moriová (alt), Kateřina Ochmanová (klavír)


Program:

  • A. Dvořák: Písně milostné, op. 83 (výběr)
  • A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op. 32 (výběr)
  • V. Novák: Můj máj, op. 20 č. 4: Slovácky
  • A. Dvořák: V národním tónu, op. 73
  • A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op. 32 č. 4: Prsten

Přestávka

  • A. Dvořák: Čtvero písní na slova Gustava Pflegera Moravského, op. 2
  • V. Novák: Pohádka srdce, op. 8 (výběr)
  • V. Novák: Vzpomínky, op. 6: II. Inquieto
  • Harry T. Burleigh – The Spirituals (výběr)

 

Sopranistka Kristýna Kůstková – posluchačka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, nositelka ceny Společnosti A. Dvořáka za nejlepší interpretaci skladatelovy písňové tvorby na Pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech (2018). Během studijního pobytu v USA spolupracovala s Českým centrem v New Yorku a získala cenu za šíření české kultury v USA (2020). V letošní sezóně ji čeká mj. hostování v Národním divadle Praha.

Anna Moriová (mezzosoprán) – studentka Hudební fakulty Akademii múzických umění v Praze, členka opery Národního divadla v Praze.

Klavíristka Kateřina Ochmanová – absolventka Akademie múzických umění v Praze. Působí na Konzervatoři v Pardubicích a systematicky se věnuje komorní hudbě.

 

Koncert se uskuteční za podpory Nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety a ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka.


Vstupné: 80 Kč (pro členy SAD zdarma)