Národní muzeum v dánské Kodani je největším muzeem v zemi a pečuje o předměty ilustrující nejen dánskou historii, ale také řady cizích kultur v rozpětí posledních 14 000 let. Oproti předpokladům již pravěké, ale i pozdější exponáty ukazují, že dánské území bylo v intenzivním kontaktu s okolním světem. V bohatých sbírkách je tak přítomno i značné množství antických předmětů. Ty zprvu dokládají kontakt jižní Skandinávie se Středomořím, mnohem později v novověku však svědčí o intenzivním odborném zájmu Dánů o antický starověk.


Přednáší: Petr Juřina
Místo konání: Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstup zdarma

Cyklus přednášek pořádá Společnost Národního muzea – Sekce přátel starověkých civilizací