Vydejte se o prázdninách na vzdálenou Sibiř a do tajemného starověkého Egypta!

Během letního tábora se společně vypravíme na vzdálenou Sibiř a do tajemného starověkého Egypta. V průběhu týdne spolu prozkoumáme tamější přírodní podmínky. Zaměříme se na každodenní život obyvatel, řemesla i duchovní svět. Ukážeme si, jaká zvířata a rostliny se zde vyskytovaly a povíme si, kdo je to šaman a k čemu sloužila mumifikace. O zábavu bude postaráno a děti se budou moci vyjádřit prostřednictvím rozmanitých pohybových a uměleckých aktivit. Těšit se mohou na celotáborovou hru, při které si vyzkouší své nabyté dovednosti.

Letní tábor bude tematicky navazovat na probíhající výstavu Doma na Sibiři a Na březích Nilu.

Program bude probíhat v celém areálu Náprstkova muzea (ve výstavách, výtvarném ateliéru a ve venkovních prostorách).


KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA!

Věk: 8–12 let (kapacita je omezená – max. 15 dětí)
Cena: 2.400 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.200 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 24.–28. 8. 2020, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy na nádvoří Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Tereza Žbánková, tereza.zbankova@nm.cz, tel.: 224 497 511

Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky: 

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100% z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50% z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30% z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře. 

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program pro děti s hlubším zájmem cestování, poznávání jiných kultur a výtvarné tvoření.
  • V programu nechybí hry, bádání, výtvarné a pohybové aktivity.
  • Děti se v rámci tábora podívají do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními lektory.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

Přihláška na příměstský tábor Prázdniny v Náprstkově muzeu od 24. 8. do 28. 8. 2020

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu