V Přírodovědeckém muzeu pracuje téměř 90 zaměstnanců. Co je ale náplní jejich práce? Mají na starosti jen péči o sbírkové předměty?

To a mnoho dalšího se dozví děti během příměstského tábora, který se koná v běžně nepřístupném areálu Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích. Děti se mohou těšit na týden poznání a dobrodružství. Seznámí se s kurátory jednotlivých oddělení, zjistí, co je náplní jejich práce a většinu vědeckých postupů si samy vyzkouší. Navštíví také depozitáře a laboratoře, kde probíhá práce s exponáty i přírodovědecký výzkum. Bádat budou také v rozlehlém areálu, kde díky pastvě a vhodné péči žijí zajímavé organismy a roste bezpočet rostlinných druhů.

S ohledem na totožný program tábora jako v předcházejících letech budou v případě převahy poptávky upřednostněni zájemci, kteří se tábora ještě nezúčastnili.  


Věk: 8–12 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí)  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA
Cena: 2.900 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Termín a čas konání: 31.7.– 4. 8. 2023, 8:40–17:15 h (dle místa srazu)

Sraz účastníků na Masarykově nádraží v 8:40 h nebo před areálem Přírodovědeckého muzea (Cirkusová 1740) v 9:30 h
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Ing. Petra Caltová, pm@nm.cz, tel.: 725 571 799

Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program pro děti s hlubším zájmem o přírodní vědy.
  • V programu nechybí hry, pobyt v přírodě, bádání a pohybové aktivity.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.
  • Děti se v rámci tábora podívají do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Národní muzeum je uznávaná instituce s dlouhou tradicí, ale moderním přístupem k vzdělávání dětí.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními muzejními pedagogy.

 

Příměstský tábor v Přírodovědeckém muzeu

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Bydliště
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu

Fotoalbum