Na konkrétních příkladech smyčcových nástrojů bude představena cesta od původně vícestrunných violových nástrojů až po dnešní housle, které svou jednoduchou dokonalostí nebyly dodnes konstrukčně překonány. Mezi nejstaršími staviteli houslí bývali často loutnaři, kteří v baroku zhotovovali také kytary, cistry či mandolíny. Z dřevěných dechových nástrojů byl na počátku barokního období charakteristický zvuk fléten, hobojů, fagotů, později přibyly i klarinety. Mezi pravidelně uplatňované žesťové nástroje patřily pozouny, některé trompety, později i lesní rohy. Není též bez zajímavosti, že se v této době některé nástroje lidové hudby octily v módní vlně vyšší hudby, ale záhy se opět vrátily do lidového prostředí.

Expozicí Vás provede PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D., kurátor Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby.
Sraz účastníků prohlídky bude u pokladny Českého muzea hudby 5 minut před začátkem programu (tj. v 16:25 hod.).


Vstupné: v ceně vstupenky do muzea + 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Českého muzea hudby.