Přednáška z cyklu Odpočinek a volný čas v životě antického člověka

Přednáška zavede posluchače do minojských paláců doby bronzové na Krétě, kde byl sport součástí ceremoniálních slavností. Prohlédneme si minojské a mykénské nástěnné malby, keramiku a drobné plastiky líčící skoky přes býky, box nebo závody vozů. Střípky vzpomínek na dávno minulou dobu héroů připomíná Homérovo líčení sportovních závodů na památku smrti Patrokla. Poté se přeneseme do doby řeckých poleis, kdy se kultovní hry stávají součástí všeřeckých národních slavností a podrobněji se zastavíme u olympijských her. Na závěr si povíme více o profesionalizaci sportu v helénistickém období.

Přednáší: Helena Svobodová
Místo konání: Nová budova Národního muzea
Vstup zdarma


O přednáškovém cyklu:

Nový přednáškový cyklus posluchačům přiblíží někdy vzácné, jindy častější okamžiky, kdy se Řekové, Římané či další obyvatelé antického Středomoří mohli vzdát honu za obživou a zamířili za zábavou. Třebaže ve své době nemohli využít moderních technologií a především se nemohli k některým druhům zábavy uchýlit kdykoli se jim zachtělo, i tak byla paleta možností trávení prací nevyplněného času poměrně pestrá. V tomto cyklu se zaměříme jen na některé z nich.