Lapidáriu Národního muzea představí veletrh fotografickou výstavu Chaco, věnovanou rozsáhlé jihoamerické oblasti Grand Chaco, které se přezdívá Zelené peklo. Své „dřevěné obrazy“ zde dále vystaví spisovatel a výstavník Martin Patřičný a návštěvníci budou mít rovněž možnost zhlédnout cyklus Slovanská epopej v podobě velkoformátové knihy. Doprovodný program dále zahrnuje množství prezentací knižních nakladatelství i jednotlivých autorů, koutek poezie či workshop „Vyrob si vlastní exlibris“. V rámci veletrhu proběhnou v areálu přednášky vedené odbornými pracovníky Národního muzea dle následujícího programu:

 • čtvrtek 9. 5. 2019, 14.00–14.50 h, Autorský sál
  O trampingu (nejen) v muzeu
  Tramping provází českou společnost už více než sto let. Ačkoli má tedy bohatou historii, stal se předmětem zájmu muzeí teprve nedávno. Jeden z největších českých sbírkových fondů věnovaných trampingu spravuje Etnografické oddělení Národního muzea. Kurátor Jan Pohunek bude vyprávět o tom, jak se u nás vlastně zájem o tuto problematiku zrodil, jak vznikají trampské sbírky a na jaké pozoruhodné situace můžete při práci s nimi narazit.
  Přednáší:  Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.
 • čtvrtek 9. 5. 2019, 16.00–16.50 h, Velký sál
  Ayahuasca a koka: posvátné substance Amazonie a And
  Po staletí se používají k diagnostice, léčení, věštění, koncentraci, očistě a při dalších rituálních příležitostech, jako jsou například obětiny božstvům v případě koky nebo při novodobých synkretických náboženských obřadech v případě ayahuascy. Člověk ovšem dokázal sílu a účinky těchto rostlin zneužít, a proto obě mají i svou temnou stránku – v případě koky stačí jedno slovo – „kokain“ a v případě ayahuascy slova dvě – „ayahuascová turistika“. Na přednášce se dozvíte mnohé z historie těchto rostlin, jejich tradičním užívání v různých oblastech Jižní Ameriky, a také o současných aspektech jejich konzumace.
  Přednáší: Mgr. Ludmila Škrabáková
 • sobota 11. 5. 2019, 10.00–15.00 h, Lapidárium
  Vyrob si své exlibris – workshop
  Grafická dílna pod vedením pracovníka Knihovny Národního muzea Pavla Muchky. Návštěvník bude mít jedinečnou možnost vyrobit si vlastní exlibris, které si nejdříve sám navrhne, následně vyryje do lina, natře barvou dle vlastního výběru a pomocí ručního lisu si je i sám vytiskne.
  Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené. Vstupenky je možné zakoupit online (viz níže) nebo na pokladně.
 • neděle 12. 5. 2019, 10.00–10.50 h, Profesní fórum
  Vznik a vývoj zámeckých knihoven v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Tématem programu je vznik a vývoj zámeckých knihoven v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejich obsahová a jazyková skladba, osudy po roce 1945. Změny v pojetí budování šlechtických sbírek v průběhu staletí přiblíží ve své přednášce vědecký pracovník Národního muzea Petr Mašek.

Vstupné: v ceně vstupenky na Svět knihy Praha 2019