Přednáška představí tělesné modifikace, se kterými bylo možné dříve se setkat i s těmi, které jsou stále užívány. Jako zdroj pro představu o již zaniklých způsobech tělesné modifikace do dnešní dnů slouží nejen fotografie, ale především řezbářské práce afrických etnik, které často věrohodně zachycují, jak reálně tyto modifikace vypadaly. Prostor bude také věnován dvěma nijak příbuzným etnikům, které sami sebe považují za nejkrásnější lidi na světě. Jedná se o etnikum Mangbetu vyskytující se na území provincie Haut-Uélé ne severovýchodě dnešní Konžské demokratické republiky, které si záměrně jako svazováním protahuje lebky jakožto symbol krásy; dále pak o kočovné Fulby z oblasti Sahelu v západní Africe a o námluvní slavnost Jolo, na kterou se chlapci neobyčejně krášlí.

Přednáší: Petr Valenta


Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.