V blízkém okolí Starého Města pod Sněžníkem jsou v terénu dodnes patrné terénní pozůstatky (sejpy) po těžbě aluviálního zlata. Do nedávné doby však nebylo vůbec nic známo o charakteru primární zlaté mineralizace, z nichž by zlato v náplavech mohlo pocházet.

Přednáška shrne výsledky nových terénních i laboratorních výzkumů, provedených v posledních několika letech na lokalitách Květná a Andělské údolí. Předmětem přednášky bude také podrobnější mineralogická charakteristika nově zjištěné zlaté mineralizace a zhodnocení jejího potenciálu jako zdroje aluviálního zlata v zájmové oblasti. 

Přednáší: RNDr. Zdeněk Dolníček Ph.D.,  Národní muzeum
Termín konání: pondělí 19. 11. 2018, 17.30, sál H, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas_zahradnicek@nm.cz)

Vstupné zdarma

Fotoalbum