Provedeme vás přírodovědeckou výstavou, která vysvětluje klíčovou roli slunečního světla pro život na Zemi. Začneme v jeskyních, kde žijí zvířata přizpůsobená pro život bez slunečních paprsků. Navštívíme travnaté pláně zalité světlem, které dávají potravu nejen stádům kopytníků, ale v podobě obilí i lidem. A seznámíme se s bojem o světlo, který probíhá v tropických pralesích.

Časy prohlídek: 11.00, 13.00, 15.00 h (pro rodiny s dětmi), 16.00 (pro dospělé)
Vstupné: cena běžné vstupenky do muzea

Omezená kapacita, doporučujeme místa rezervovat.