Při vnitřních hromadných akcích platí povinnost mít nasazenou roušku. Prosíme účastníky akcí o dodržování tohoto preventivního opatření. 

Program:


Druhý koncert z cyklu „Gaudium Cantorum (se) představuje“
čtvrtek | 12. listopadu 2020 | 19:00

Účinkují Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum, dětský pěvecký sbor Kalamajka a sbormistryně Štěpánka Heřmánková.

Vstupné dobrovolné do vyčerpání kapacity sálu.


Absolventský koncert Pavla Pernici
pondělí | 23. listopadu 2020 | 20:00

Na programu uslyšíte skladby starých mistrů (Antonio Vivaldi, Josef Haydn) i soudobých skladatelů (Pavel Pernica, Elton John) v podání smíšeného sboru Bojan z Brandýsa nad Labem pod vedením Pavla Pernici, studenta sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, sólistů a komorních hráčů.

Vstupné dobrovolné do vyčerpání kapacity sálu.


Česká hudba 18. a 19. století
středa | 25. listopadu 2020 | 19:30


V muzejních institucích leží na notovém papíře pozapomenutá hudba, již jsme se rozhodli rozeznít. Připravili jsme část fondu hudebnin muzea v Kolíně a v Českém Brodě pro provozovací praxi, a výběr z těchto děl si budete moci vyslechnout. Na koncertě zazní skladby pro komorní a vokální obsazení z období 18. a 19. století. Uslyšíte smyčcová tria Jana Křtitele Vaňhala (1739–1813), písně Antonína Vojtěcha Horáka (1875–1910), žáka skladatele Zdeňka Fibicha, Aloise Strébla (1837–1906) či Karla Jaromíra Erbena (1811–1870). 

Vstupné dobrovolné do vyčerpání kapacity sálu.


Koncert žáků Základní umělecké školy Praha-Zbraslav
pondělí | 7. prosince 2020 | 19:00

Na koncertě zazní výběr z klasické hudby v podání žáků ZUŠ Praha-Zbraslav.

Vstupné dobrovolné do vyčerpání kapacity sálu.


Tajemství Vánoc - zpěvy, obchůzky a koledování
sobota | 
12. prosince 2020 | 18:00

O Vánocích prožívá člověk zrození božského dítěte a není v tom sám – je to jakési „kolektivní vzrušení“, je to svátek spoluúčasti na události, která se dotýká všech bez rozdílu věku, pohlaví a postavení. A proč tomu tak je? To nikdo neví… prostě to je a bude dobře, dokud to tak bude…

Účinkují: Muzika Rozmarýn a taneční soubor Vycpálkovci Praha

Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz / od poloviny listopadu 2020


Vánoční koncert Komorního sboru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
úterý | 15. prosince 2020 | 19:30

Komorní sbor Pedagogické fakulty UK věnuje první část koncertu letošním jubilantům – Bohuslavu Martinů, Vítězslavu Novákovi a Miroslavu Raichlovi. Ve druhé části koncertu zazní pásmo Vánoční zpívání a další vánoční písně a koledy Vadima Petrova.

Vstupné dobrovolné do vyčerpání kapacity sálu.


Vánoční koncert Komorního pěveckého sboru Canticorum Iubilo
pátek | 18. prosince 2020 | 19:00

Na programu zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podaní Komorního pěveckého sboru Canticorum Iubilo a Malého evropského orchestru. Dirigentem koncertu je Josef Popelka ml. 

Vstupné: 200 Kč plné vstupné, 100 Kč snížené vstupné (senioři, studenti).


Program je průběžně doplňován.